Hlavní obsah
Znovu si projdi symboly větší než, menší než a rovná se a zkus si vyřešit nějaké úlohy.