Hlavní obsah

Kapitola: Sčítání a odčítání do 100

0

Dostupné body mistrovství
Procvičuj
Počítej po pěti.K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek.
Počítej po desítkách.K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 600 bodů mistrovství.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 900 bodů mistrovství.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 200 bodů mistrovství.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 500 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 2300 bodů mistrovství!

O této kapitole

Nauč se sčítat a odčítat dvojciferná čísla do 100.