If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Řešený příklad: bod, v němž je funkce spojitá

V tomto videu spočítáme limitu po částech definované funkce pro x blížící se k bodu "mezi dvěma předpisy" naší funkce. V tomto případě se nám obě jednostranné limity rovnají, takže hledaná limita existuje.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Máme zde funkci g(x), kterou definujeme jako logaritmus 3x, pokud je x větší než 0 a menší než 3, a (4 minus x) krát logaritmus 9, když je x větší nebo rovno 3. A pro takto definovanou funkci g(x) chceme najít její limitu, když se x blíží ke 3. Všimněme si, že bod x rovno 3 je přesně ten bod, kde se mění předpis funkce. Nejdříve platí první předpis, když je x mezi 0 a 3, když je větší než 0 a menší než 3, a pak v bodě 3 začne platit tento předpis. Takže abychom našli limitu, musíme najít limitu zleva, což znamená, že použijeme tento předpis, protože ten platí pro x menší než 3. Ale také chceme najít limitu zprava, což znamená, že budeme muset použít tento předpis, a pokud obě limity existují a jsou si rovny, tak je oboustranná limita rovna jejich hodnotě. Pojďme na to. Podívejme se nejdříve na limitu zleva. Tedy limita když se x blíží ke 3 po hodnotách, které jsou menší než 3, neboli blížíme se zleva, z funkce g(x). Toto se rovná limitě pro x blížící se ke 3 ze záporného směru... Když je x menší než 3, což je přesně to, co se zde děje, blížíme se ke 3 zleva, tak platí tento předpis. Tento předpis tak musíme napsat sem. Tak vypadá funkce g(x), když je x menší než 3. Tedy to je logaritmus 3x, a jelikož je tato funkce definovaná a spojitá na intervalu, který nás zajímá, což je pro x větší než 0, tak sem prostě můžeme dosadit 3 a uvidíme, čemu se to rovná. Tedy toto bude rovno logaritmu z (3 krát 3), tedy logaritmu z 9. Zopakujme si, že když se píše logaritmus bez základu, tak tím myslíme logaritmus se základem 10. Tedy toto je logaritmus o základu 10. To se hodí vědět, občas se to trochu plete. Super, teď se zamysleme nad druhým případem. Zamysleme se nad situací, kdy se ke 3 blížíme zprava, tedy zajímají nás hodnoty větší než 3. Teď bude platit tento druhý předpis. Toto bude rovno limitě pro x blížící se ke 3 z kladného směru, tedy když se blížíme zprava. g(x) má pro x větší než 3 tento předpis, takže tady bude (4 minus x) krát logaritmus 9, a to vypadá jako nějaký logaritmický výraz, dokud si ovšem neuvědomíme, že logaritmus 9 je prostě konstanta, logaritmus o základu 10 z 9 je nějaké číslo blízko 1. Tento výraz ve skutečnosti definuje přímku. Pro x větší nebo rovno 3 je g(x) prostě přímka, přestože to vypadá složitěji. Proto je tento výraz definován pro všechna reálná čísla a je také spojitý pro libovolné x. Abychom určili tuto limitu, tak musíme zjistit, k čemu se tento výraz blíží, když se x zprava blíží ke 3, a k tomu stačí pouze za x dosadit 3. To bude (4 minus 3) krát logaritmus 9. Tohle je 1. Tedy toto je rovno logaritmu o základu 10 z 9. Limita zleva je rovna limitě zprava, obě jsou rovny logaritmu 9, takže odpověď je logaritmus 9. A máme hotovo.