If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitola: Limity a spojitost

0

Dostupné body mistrovství
Cvičení
Úvod do limitK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 700 bodů mistrovství.
Cvičení
Limity součtu a rozdílu funkcíK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Limity součinu a podílu funkcíK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Limity složených funkcíK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 700 bodů mistrovství.
Cvičení
Přímé dosazení hodnoty (určování limity)K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Výběr metody, když do limity nelze přímo dosadit (určování limity)K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Postup při určování limitK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 700 bodů mistrovství.
Cvičení
Určování typu nespojitostiK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 600 bodů mistrovství.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 600 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 3400 bodů mistrovství!

O této kapitole

Limity popisují chování funkce, když se její argument blíží nějaké určité hodnotě. Dělají to bez ohledu na to, jaká je hodnota funkce v tom bodě, ke kterému se blížíme. Aby byla funkce spojitá, její chování na okolí daného bodu musí odpovídat její hodnotě v tomto bodě. Tyto jednoduché myšlenky hrají hlavní roli v celé matematické analýze.