If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Důkaz pravidla o derivaci součinu

Dokážeme pravidlo o derivaci součinu dvou funkcí.
Vzorec pro derivaci součinu nám říká, jak vypočítat derivaci součinu dvou funkcí:
ddx[f(x)g(x)]=ddx[f(x)]g(x)+f(x)ddx[g(x)]=f(x)g(x)+f(x)g(x)\begin{aligned} \dfrac{d}{dx}[f(x)\cdot g(x)]&=\dfrac{d}{dx}[f(x)]\cdot g(x)+f(x)\cdot\dfrac{d}{dx}[g(x)] \\\\ &=f'(x)g(x)+f(x)g'(x) \end{aligned}
Ke zvládnutí tohoto kurzu není znalost důkazu nezbytná, avšak věříme, že jeho pochopení může být poučné. K úplnému pochopení problematiky je vždy důležité umět odůvodnit platnost tvrzení, která při výpočtech používáme.

Pojďme se bez dalšího otálení podívat na důkaz!

Khan Academy video
Product rule proofZobrazit přepis videa