If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Souhrn pravidla o derivaci součinu

Souhrn znalostí o pravidlu o derivaci součinu a jeho použití na příkladech.

Co je vzorec pro derivaci součinu?

Vzorec pro derivaci součinu nám říká, jak zderivovat výraz, který je součinem dvou jednodušších výrazů.
ddx[f(x)g(x)]=ddx[f(x)]g(x)+f(x)ddx[g(x)]
V podstatě vynásobíme derivaci funkce f funkcí g a přičteme k tomu funkci f vynásobenou derivací funkce g.
Chceš se o vzorci pro derivaci součinu dozvědět více? Koukni se na toto video.

Jaké příklady můžu vyřešit pomocí vzorce pro derivaci součinu?

Příklad 1

Funkci h(x)=ln(x)cos(x) zderivujeme za pomoci vzorce pro derivaci součinu takto:
=h(x)=ddx(ln(x)cos(x))=ddx(ln(x))cos(x)+ln(x)ddx(cos(x))Vzorec pro derivaci součinu=1xcos(x)+ln(x)(sin(x))Zderivování ln(x) a cos(x)=cos(x)xln(x)sin(x)Zjednodušení

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš!

Příklad 1
f(x)=x2ex
f(x)=

Chceš si vyzkoušet další podobné příklady? Zkus toto cvičení.

Příklad 2

Máme danou tuto tabulku hodnot:
xf(x)g(x)f(x)g(x)
4413   08
Dále je dána funkce H(x) definovaná předpisem f(x)g(x). Chceme spočítat H(4).
Vzorec pro derivaci součinu nám říká, že H(x) je f(x)g(x)+f(x)g(x). To znamená, že H(4) je f(4)g(4)+f(4)g(4). Do tohoto výrazu můžeme nyní dosadit hodnoty z tabulky:
H(4)=f(4)g(4)+f(4)g(4)=(0)(13)+(4)(8)=32

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš!

Příklad 1
xg(x)h(x)g(x)h(x)
22134
F(x)=g(x)h(x)
F(2)=
  • Odpověď má být
  • celé číslo, například 6
  • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
  • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
  • smíšené číslo, například 1 3/4
  • desetinné číslo, například 0,75
  • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Chceš si zkusit více podobných příkladů? Zkus toto cvičení.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.