If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Derivování celočíselných mocnin (kladné i záporné)

Zderivujeme si funkci g(x)=2/(x³)-1/(x²) a derivaci následně vyčíslíme v bodě x=2.  Toto lze udělat velmi jednoduše pomocí vzorce pro derivaci mocniny!

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Máme funkci g(x), která je rovna 2/x³ minus 1/x². Chceme vypočítat první derivaci funkce g a chci také zjistit její hodnoty, v bodě x se rovná 2. Takže chci zjistit toto a také, jaká bude hodnota, když se x bude rovnat 2. Chceme tedy zjistit směrnici tečny grafu funkce g v bodě x rovná se 2. Jako pokaždé si zastavte video a zkuste si příklad vyřešit sami, předtím než si ho rozebereme. Dám vám nějaké rady. K vyřešení příkladu potřebujete znát pouze pravidlo pro derivaci polynomu, základní vlastnosti mocnin a základní vlastnosti derivací. Pojďme to teď vyřešit spolu. Pouze to přepíšu. g(x) se rovná tomuto prvnímu členu, 2/x³, který se dá přepsat jako 2x⁻³. Víme, že 1/xⁿ se rovná x⁻ⁿ. Teď, když jsem to přepsal, by mohlo být jasnější, proč potřebujeme pravidlo o derivaci polynomu. Dále máme minus a poté 1/x², což je stejné jako x⁻². Teď zderivujeme obě strany podle x. dx, podle x, na levé straně, taky to uděláme na pravé straně. Na levé straně po derivaci podle x dostaneme g′(x), to se bude rovnat... Derivace tohoto prvního členu, tohoto zeleného, na to použijeme pravidlo pro derivaci polynomu. Vezmeme tento exponent a vynásobíme jím tento koeficient. Napíšu to. To bude... Bude se to rovnat... To bude 2 krát -3 krát x a teď budeme snižovat mocninu. Tady pozor, protože se může zdát, že 3 minus jedna jsou 2, takže tohle bude x⁻². Ale nezapomeňte, odčítáme. Takže pokud máme -3 a odečteme 1, dostaneme -4. Dostaneme tedy x⁻⁴. Takže 2 krát -3x⁻⁴, což můžeme přepsat jako -6x⁻⁴. Minus další člen, který upravíme stejným způsobem. Vezmeme těchto -2, vynásobíme jimi koeficient, který je zde implicitně 1. Tudíž dostaneme -2 krát 1, tedy -2. A poté x na -2 minus 1, tedy -3. Toto tedy můžeme přepsat jako g′(x) rovná se -6x⁻⁴, a teď odečítáme záporné, takže plus 2x⁻³. Tento zápor se vyruší s tímto, odečítání záporného čísla je jako přičítání kladného. První část hotová. Vyjádřili jsme g′(x) jako funkci proměnné x. Teď vyčíslíme funkci g′(2). Takže g′(2) se bude rovnat -6 krát 2⁻⁴ plus 2 krát 2⁻³. Kolik se to bude rovnat? To je stejné jako -6/2⁴ plus 2/2³. A to se rovná -6/16 plus 2/8. Přepíšeme si všechno na společného jmenovatele. Toto bych mohl přepsat jako 1/4, ale pak by to nevyšlo tady. Společný jmenovatel tedy bude 8. Toto jsou tedy -3/8. Takže dostaneme -3/8 plus 2/8, to je rovno -1/8. Směrnice tečny grafu funkce g(x) v bodě x rovná se 2 je tedy -1/8.