If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Vysvětlení základních pravidel derivování

Základní pravidla derivování nám říkají, jak spočítat derivaci konstantní funkce, derivaci funkce násobené konstantou a derivaci součtu/rozdílu funkcí.
Derivace konstantní funkceddxk=0
Pravidlo o násobení konstantouddx[kf(x)]=kddxf(x)
Derivace součtuddx[f(x)+g(x)]=ddxf(x)+ddxg(x)
Derivace rozdíluddx[f(x)g(x)]=ddxf(x)ddxg(x)
Ke zvládnutí tohoto kurzu není znalost tohoto důkazu nezbytná, avšak věříme, že jeho pochopení může být poučné. K úplnému pochopení problematiky je vždy důležité umět odůvodnit platnost tvrzení, která při výpočtech používáme.

Nejdříve se podívejme, proč platí vzorec pro derivaci konstantní funkce.

Khan Academy video

Nyní si dokážeme pravidlo o násobení konstantou a platnost vzorců pro derivaci součtu a rozdílu.

Khan Academy video

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.