If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Určování směru pohybu tělesa z grafu rychlosti tělesa v čase

Když známe graf funkce, která udává rychlost tělesa vykonávajícího přímočarý pohyb, dokážeme určit, zda se toto těleso pohybuje dopředu či dozadu (nebo doprava či doleva, to záleží na tom, jak si pohyb definujeme!).

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Těleso se pohybuje po přímce. Níže uvedený graf udává rychlost tělesa v průběhu času. Pro každý bod na grafu urči, zda se těleso pohybuje dopředu, dozadu, nebo ani jedno. Zastavte si video a zkuste to sami vyřešit. Teď to udělejme společně. Vidíme, že na tomto grafu rychlosti v průběhu času je vyznačeno několik bodů. Důležité je si uvědomit, že když je rychlost kladná, tak se pohybujeme směrem dopředu, když je rychlost záporná, tak se pohybujeme směrem dozadu, a když je rychlost rovna nule, tak se nepohybujeme dopředu ani dozadu. Vidíme, že zde je naše rychlost kladná, má velikost +2 metry za sekundu, což znamená, že se pohybujeme směrem dopředu. V tuhle chvíli je naše rychlost 0 metrů za sekundu, takže odpověď je "ani jedno". Zde je naše rychlost -4 metry za sekundu, na což se můžeme dívat tak, že jdeme o 4 metry za sekundu dozadu. Sem tedy napíšu "dozadu". Tento poslední bod je zajímavý, protože by vás mohlo svádět si říct, že graf osciluje, poněvadž jde nejprve nahoru, pak dolů a následně zase nahoru, takže se tady nejspíš pohybujete dopředu. Nezapomeňme však, že toto není graf polohy v průběhu času, ale graf rychlosti v průběhu času. Pokud je naše rychlost záporná, tak se pohybujeme směrem dozadu, přičemž v tomto bodě je naše rychlost skutečně stále záporná. Stává se sice méně zápornou, ale pořád je záporná, takže v tuto chvíli se ještě pořád pohybujeme směrem dozadu. Kdybychom měli tento bod na grafu, nebo třeba tento bod, tak bychom se pohybovali dopředu, protože rychlost je kladná.