If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah
Aktuální čas:0:00Celková doba trvání:1:46

Určování směru pohybu tělesa z grafu rychlosti tělesa v čase

Transkript

Těleso se pohybuje po přímce. Níže uvedený graf udává rychlost tělesa v průběhu času. Pro každý bod na grafu urči, zda se těleso pohybuje dopředu, dozadu, nebo ani jedno. Zastavte si video a zkuste to sami vyřešit. Teď to udělejme společně. Vidíme, že na tomto grafu rychlosti v průběhu času je vyznačeno několik bodů. Důležité je si uvědomit, že když je rychlost kladná, tak se pohybujeme směrem dopředu, když je rychlost záporná, tak se pohybujeme směrem dozadu, a když je rychlost rovna nule, tak se nepohybujeme dopředu ani dozadu. Vidíme, že zde je naše rychlost kladná, má velikost +2 metry za sekundu, což znamená, že se pohybujeme směrem dopředu. V tuhle chvíli je naše rychlost 0 metrů za sekundu, takže odpověď je "ani jedno". Zde je naše rychlost -4 metry za sekundu, na což se můžeme dívat tak, že jdeme o 4 metry za sekundu dozadu. Sem tedy napíšu "dozadu". Tento poslední bod je zajímavý, protože by vás mohlo svádět si říct, že graf osciluje, poněvadž jde nejprve nahoru, pak dolů a následně zase nahoru, takže se tady nejspíš pohybujete dopředu. Nezapomeňme však, že toto není graf polohy v průběhu času, ale graf rychlosti v průběhu času. Pokud je naše rychlost záporná, tak se pohybujeme směrem dozadu, přičemž v tomto bodě je naše rychlost skutečně stále záporná. Stává se sice méně zápornou, ale pořád je záporná, takže v tuto chvíli se ještě pořád pohybujeme směrem dozadu. Kdybychom měli tento bod na grafu, nebo třeba tento bod, tak bychom se pohybovali dopředu, protože rychlost je kladná.