If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Pochopení významu derivace v praktických úlohách

Když jsou pro popis situací v reálném světě použity derivace, je třeba umět zjistit, co přesně tyto derivace znamenají.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Zadání zní: Eddie jel autem z New Yorku do Filadelfie. Funkce D vyjadřuje celkovou délku trasy v km ve vztahu k času (t) v hodinách. Objasněte toto tvrzení: D s čarou 2 rovná se 100. Zastavte video a zkuste si sami rozepsat, co přesně to znamená. A dbejte na správné jednotky. Tak, jdeme to vyřešit. Pokud se D rovná ujeté vzdálenosti, pak je D s čarou derivace D podle času. D s čarou vyjadřuje změnu dráhy v daném okamžiku, neboli okamžitou rychlost. Obě funkce vyjadřují veličiny ve vztahu k času (t) v hodinách. D s čarou rovná se 100 říká, že v čase 2 hodiny od vyjetí... Použiji jinou barvu. V čase 2 hodiny od vyjetí jel okamžitou rychlostí 100... A jaké jsou jednotky? Vzdálenost máme v kilometrech a tedy kilometry za hodinu. Máme řešení, pojďme na další příklad. Vypouštíme vodní nádrž. Funkce V je objem vody v nádrži v litrech v závislosti na čase v minutách. Objasněte tvrzení: Sklon tečny ke grafu funkce V se v bodě t rovno 7 rovná −3. Znovu si zastavte video a zkuste příklad vyřešit sami a pozor na jednotky! Tak, pojďme si to rozebrat, funkce V udává objem vody v litrech vůči času v minutách. A mluví se o sklonu tečny ke grafu funkce V, což znamená V s čarou. V s čarou je první derivace V podle času, takže obě funkce jsou vztažené k času (t). V bodě t rovno 7 minut má sklon tečny ke grafu V, neboli V s čarou, hodnotu −3. Neboli objem vody v čase 7 minut klesá okamžitou rychlostí... Právě na vyjádření okamžité rychlosti potřebujeme diferenciální počet. Nenechte se zmást znaménkem, −3 značí, že objem klesá, netečou −3 litry za minutu. Záporné znaménko už máme vyjádřeno tím, že říkáme, že nádrž je vypouštěna. Kdyby tu byly kladné 3, znamenalo by to, že nádrž se plní vodou. Objem vody v nádrži v čase 7 minut klesá okamžitou rychlostí 3 litry za minutu. A vím, že jednotkou jsou litry za minutu? Objem je zadán v litrech, čas v minutách a já derivuji funkci objemu podle času, proto litry za minutu. Hotovo!