If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Ověřování předpokladů věty o střední hodnotě: tabulka

Příklad toho, jak ověřit, že můžeme použít větu o střední hodnotě (když známe tabulku vybraných funkčních hodnot).

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Tato tabulka zobrazuje vybrané hodnoty diferencovatelné funkce f. Můžeme použít Větu o střední hodnotě, abychom řekli, že existuje hodnota c taková, že derivace funkce f v bodě c je rovno 5 a hodnota c je větší než 4 a menší než 6? Pokud ano, zdůvodněte. Abychom mohli použít Větu o střední hodnotě, funkce f musí být diferencovatelná na otevřeném intervalu a spojitá na uzavřeném intervalu. Vypadá to, že toto je splněno. Pokud je diferencovatelná na intervalu, je určitě i spojitá na tomto intervalu. Zde je uvedeno, že se jedná o obecně diferencovatelnou funkci. Tedy na jakémkoli intervalu. Další částí je si říci, pokud je splněna tato podmínka, potom pro sklon sečny mezi body [4; f(4)] a [6; f(6)] platí, že alespoň jeden bod mezi 4 a 6 bude mít derivaci rovnu sklonu sečny. Pojďme zjistit, jaký je sklon sečny mezi body [4; f(4)] a [6; f(6)]. Pokud je to rovno 5, potom můžeme použít Větu o střední hodnotě. Pokud to není rovno 5, Větu o střední hodnotě nelze aplikovat. Pojďme to udělat. f(6) minus f(4) to celé lomeno 6 minus 4 je rovno 7 minus 3 to celé lomeno 2. A to je rovno 2. Tedy 5 není rovno 2. Nemůžeme tedy použít Větu o střední hodnotě. Dám sem ještě vykřičník pro zdůraznění. Pojďme na další část. Můžeme pomocí Věty o střední hodnotě zdůvodnit, že rovnice f(x) s čárkou je rovno −1 má řešení v intervalu, kde x je větší než 0 a menší než 2? Pokud ano, zdůvodněte. Pojďme na to. Vezměme sklon sečny, tedy f(2) minus f(0) to celé lomeno 2 minus 0. Dostáváme −2 minus 0 to celé lomeno 2. Což je rovno −2 lomeno 2 tedy −1. A také víme, že jsou splněny podmínky spojitosti a diferencovatelnosti. Můžeme tedy říci, že jelikož je funkce f obecně diferencovatelná, bude diferencovatelná a spojitá na uzavřeném intervalu od 0 do 2. Musí být diferencovatelná jen na otevřeném intervalu. Ale je lepší, že je diferencovatelná i na uzavřeném intervalu, protože na uzavřeném intervalu musí být spojitá. A jelikož f je obecně diferencovatelná, je diferencovatelná a spojitá na intervalu ⟨0; 2⟩. Takže Věta o střední hodnotě nám říká, že existuje nějaké x v intervalu ⟨0; 2⟩ takové, že derivace funkce f v bodě x je rovna sklonu sečny. Nebo můžeme říct průměrné rychlosti změny. Tedy je rovna −1. A mohu tedy napsat "Ano". A toto bude mé zdůvodnění. Toto je sklon sečny, neboli průměrná rychlost změny. A jelikož f je obecně diferencovatelná, je diferencovatelná a spojitá i na tomto uzavřeném intervalu. Potom nám Věta o střední hodnotě říká, že existuje x v tomto intervalu, pro které je f(x) s čárkou rovno −1. A máme hotovo.