If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Opakování lokálních minim a maxim funkce

Zopakuj si, jak pomocí diferenciálního počtu najdeme body, ve kterých funkce nabývá svých lokálních extrémů (minima a maxima).

Jak pomocí diferenciálního počtu najdu body lokálního minima a maxima funkce?

Bod lokálního maxima je bod, ve kterém se funkce mění z rostoucí na klesající (na grafu bude mít funkce v tomto bodě "vrcholek").
Bod lokálního minima je bod, ve kterém se funkce mění z klesající na rostoucí (na grafu bude mít funkce v tomto bodě "důlek").
Když už víš, jak najít intervaly, na kterých funkce roste nebo klesá, tak k nalezení bodů lokálních extrémů musíš udělat ještě jeden krok, a to najít body, ve kterých se funkce mění z rostoucí na klesající nebo naopak.
Chceš se dozvědět více o lokálních extrémech funkce a diferenciálním počtu? Podívej se na toto video.

Příklad

Zkusme najít body lokálních extrémů funkce f(x)=x3+3x29x+7. Nejprve funkci f zderivujeme:
f(x)=3(x+3)(x1)
Stacionárními body jsou body x=3 a x=1.
Z každého intervalu do f dosadíme jedno číslo, čímž zjistíme, zda je f na daném intervalu kladná nebo záporná.
IntervalDosazovaná hodnota xf(x)Závěr
x<3x=4f(4)=15>0f roste.
3<x<1x=0f(0)=9<0f klesá.
x>1x=2f(2)=15>0f roste.
Nyní se podíváme na stacionární body:
xPředPoZávěr
3Maximum
1Minimum
Zjistili jsme, že funkce má lokální maximum v bodě x=3 a lokální minimum v bodě x=1.

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš správně

Příklad 1
h(x)=x3+3x24
Ve kterém bodě x má funkce h lokální maximum ?
Vyber 1 odpověď:

Chceš si vyzkoušet více podobných příkladů? Vyzkoušej toto cvičení.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.