If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Průběh funkce a druhá derivace: bod lokálního maxima

Když je první derivace funkce rovna 0, tak existenci lokálního maxima funkce můžeme zdůvodnit pomocí druhé derivace.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Zadání úlohy zní: 'První derivace h v bodě x rovno −4 má hodnotu 0. Dokažte pomocí diferenciálního počtu, že v bodě x rovno −4 má h lokální maximum.' Graf funkce h je na obrázku modrý, nemáme první derivaci, ale máme druhou, oranžově. Ze zadání víme, že první derivace, neboli sklon tečny, se rovná 0 v bodě x rovno −4. Nakreslím vám ji sem, sklon tečny je v bodě x rovno −4 skutečně nulový. Jak dokážeme pomocí diferenciálního počtu, že lokální maximum h je v bodě x rovno −4? První možnost zní: 'Druhá derivace je v bodě x rovno −4 záporná.' Pojďme si to rozebrat. Kde je druhá derivace záporná, tam první derivace klesá a funkce je tedy konkávní. To znamená, že křivka bude v bodě x rovno −4 vypadat nějak takto. A pokud je sklon v tomto bodě roven 0, tento bod je skutečně lokálním maximem. Kdyby byla druhá derivace v tomto bodě kladná, funkce by tu byla konvexní, a v bodě x rovno −4 by bylo lokální minimum. Ano, druhá derivace je v bodě x rovno −4 záporná, takže funkce je tu konkávní, neboli připomíná tvarem kopec, a bod, ve kterém je sklon 0, je lokálním maximem. Takže máme správnou odpověď, ale stejně si projdeme i ty ostatní. Odpověď B: 'Funkce h stoupá do bodu x rovno −4, a dále po něm zase klesá.' To je pravda a je to možné zdůvodnění, pokud je funkce h v tomto bodě spojitá. Ukazuje to, proč je na x rovno −4 lokální maximum, ale bez diferenciálního počtu. Odpověď B nesplnila zadání, takže ji můžeme vyřadit. Možnost C: 'Druhá derivace h dosahuje lokálního minima v bodě x rovno −4.' To je pravda, jenže to není důvod, proč se v bodě x rovno −4 nachází lokální maximum. Kdyby bylo lokální minimum druhé derivace kladné, pak by tu funkce h byla konvexní a nedosahovala by tak v tomto bodě lokálního maxima, ale minima. Takže lokální minimum derivace nestačí, odpověď C by musela říct, že je i záporné. Odpověď D: 'h se dvěma čarami je konvexní.' Druhá derivace je skutečně konvexní, to ale neznamená, že funkce h je konkávní. Kdyby byla druhá derivace konvexní, ale kladná, třeba takto, to by znamenalo, že první derivace stále stoupá, takže původní funkce zůstává stále konvexní. A kdyby byla funkce h stále konvexní, nebylo by bodě x rovno −4 lokální maximum. Odpověď D je špatně.