If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Opakování inflexních bodů funkce

Zopakuj si, co víš o inflexních bodech a o tom, jak je najít pomocí diferenciálního počtu.

Co jsou to inflexní body funkce?

Inflexní body (někdy také body inflexe) jsou body, ve kterých se mění konvexita funkce (tvar grafu se mění z \cup na \cap nebo naopak).
Chceš se dozvědět více o inflexních bodech funkce a diferenciálním počtu? Podívej se na toto video.

Sada příkladů 1: Hledání inflexních bodů funkce graficky

Příklad 1.1
  • Současný
Kolik inflexních bodů má funkce f?
Vyber 1 odpověď:

Chceš si vyzkoušet více podobných příkladů? Vyzkoušej toto cvičení.

Sada příkladů 2: Hledání inflexních bodů funkce algebraicky

Inflexní body lze najít podobně jako hledáme body lokálních extrémů funkce. Namísto toho, abychom se dívali, kdy první derivace mění znaménko, nás teď ale budou zajímat body, ve kterých své znaménko mění druhá derivace.
Zkusme najít například inflexní body funkce f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, x, start superscript, 4, end superscript, plus, x, cubed, minus, 6, x, squared.
Druhá derivace funkce f je f, start superscript, prime, prime, end superscript, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 6, left parenthesis, x, minus, 1, right parenthesis, left parenthesis, x, plus, 2, right parenthesis.
f, start superscript, prime, prime, end superscript, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 0 pro x, equals, minus, 2 a x, equals, 1. Tato derivace je definovaná všude. Body x, equals, minus, 2 a x, equals, 1 rozdělí číselnou osu na tři intervaly:
Z každého intervalu do f, start superscript, prime, prime, end superscript dosadíme jedno číslo, čímž zjistíme, zda je f, start superscript, prime, prime, end superscript na daném intervalu kladná nebo záporná.
IntervalDosazovaná hodnota xf, start superscript, prime, prime, end superscript, left parenthesis, x, right parenthesisZávěr
x, is less than, minus, 2x, equals, minus, 3f, start superscript, prime, prime, end superscript, left parenthesis, minus, 3, right parenthesis, equals, 24, is greater than, 0f je konvexní \cup
minus, 2, is less than, x, is less than, 1x, equals, 0f, start superscript, prime, prime, end superscript, left parenthesis, 0, right parenthesis, equals, minus, 12, is less than, 0f je konkávní \cap
x, is greater than, 1x, equals, 2f, start superscript, prime, prime, end superscript, left parenthesis, 2, right parenthesis, equals, 24, is greater than, 0f je konvexní \cup
Vidíme, že funkce f mění svou konvexitu jak v bodě x, equals, minus, 2, tak v bodě x, equals, 1, takže oba tyto body x jsou inflexními body funkce f.
Příklad 2.1
  • Současný
g, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, start superscript, 4, end superscript, plus, 4, x, cubed, minus, 18, x, squared
Které z následujících bodů x jsou inflexními body funkce g?
Vyber všechny správné odpovědi.

Chceš si vyzkoušet více podobných příkladů? Vyzkoušej toto cvičení.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.