If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Vzorec pro výpočet vzdálenosti

Nauč se odvozovat obecný vzorec pro vzdálenost mezi dvěma body.
Vzdálenost mezi body [x1;y1] a [x2;y2] je dána následujícím vzorcem:
(x2x1)2+(y2y1)2
Nyní si tento vzorec odvodíme!

Odvození vzorce pro výpočet vzdálenosti

Začneme tím, že si body [x1;y1] a [x2;y2] zakreslíme do soustavy souřadnic.
Vzdálenost mezi našimi dvěma body je délka úsečky, která tyto body spojuje:
Všimni si, že zakreslená úsečka je přeponou v níže vyznačeném pravoúhlém trojúhelníku. K výpočtu hledané vzdálenosti tak můžeme použít Pythagorovu větu!
Délka základny vyznačeného trojúhelníku je x2x1:
Obdobně výška našeho trojúhelníku má délku y2y1:
Nyní můžeme použít Pythagorovu větu:
?2=(x2x1)2+(y2y1)2
Abychom zjistili, čemu se rovná ?, odmocníme obě strany rovnice:
?=(x2x1)2+(y2y1)2
A je to! Tím je odvození vzorce pro výpočet vzdálenosti u konce!
Je zajímavé, že spousta lidí se tento vzorec neučí nazpaměť, ale místo toho si při výpočtu vzdálenosti mezi nějakými dvěma body vždy raději nakreslí příslušný pravoúhlý trojúhelník a vzdálenost vypočtou pomocí Pythagorovy věty.

Chceš se zapojit do diskuze?

Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.