If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Shrnutí posunů

Shrňme se, co jsme se dosud naučili o posouvání objektů, a zároveň si to procvičme.

Co je to posunutí?

Posunutí je typ geometrického zobrazení, které vezme každý bod útvaru a posune ho o stejnou vzdálenost stejným směrem.
Posunutí zobrazuje triangle, X, Y, Z na modrý trojúhelník.
Výsledkem je nový útvar zvaný obraz. Obraz je shodný s původním útvarem.
Chceš se dozvědět více o různých typech geometrického zobrazení? Podívej se na toto video.

Provádění posunutí

Útvar může být posunut vodorovně podle osy x a svisle podle osy y.
Příklad:
Pomocí posunutí přenes triangle, L, M, N o minus, 4 jednotky na ose x a o minus, 2 jednotky na ose y.
Posunutí o minus, 4 jednotky na ose x znamená posun doleva o 4 jednotky a posunutí o minus, 2 jednotky na ose y znamená posun dolů o 2 jednotky.
Toto posunutí zobrazuje triangle, L, M, N na modrý trojúhelník vyobrazený níže.
Chceš se dozvědět více o provádění posunutí? Podívej se na toto video.

Cvičení

Příklad 1
  • Současný
Použij nástroj "Posunutí" k nalezení obrazu úseček start overline, P, Q, end overline a start overline, R, S, end overline při posunutí o plus, 9 jednotek na ose x a o minus, 6 jednotek na ose y.

Chceš si vyzkoušet více takových příkladů? Podívej se na toto cvičení.