If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Určení posunů

Nauč se, jak najít posun k určení původního obrazce z posunutého obrazce.
V tomto článku budeme řešit příklady, ve kterých je dána počáteční a koncová souřadnice a my musíme zjistit, o jaký posun se v každém příkladu jedná.

Část 1: Určení posunu dvojice bodů

Prostudujeme tento příklad

Posunutí zobrazí bod A[3;7] na bod A[6;2]. Pojďme určit, jaké posunutí to je.

Řešení

Krok 1: Vodorovný posun. A je posunuto o 3 jednotky doprava, protože (6)(3)=+3.
Krok 2: Svislý posun. A je posunuto o 9 jednotek dolů, protože (2)(7)=9.
Odpověď: A je zobrazeno na A posunutím podle 3,9.

Teď ty!

Příklad 1

Urči posunutí, které zobrazí bod B[2;1] na bod B[4;5].
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi
,
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Příklad 2

Urči posunutí, které zobrazí bod C[7;5] na bod C[5;5].
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi
,
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Příklad 3

Jakým výpočtem obecně zjistíme svislý posun translací z bodu P na bod P?
Vyber 1 odpověď:

Těžší příklad

Určité posunutí zobrazí bod D[3;10] na bod D[12;21].
Jaký je obraz bodu E[17;9] podle tohoto posunutí?
[
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi
,
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi
]

Část 2: Určení posunu dvojice mnohoúhelníků

Prostudujeme tento příklad

Prohlédni si čtyřúhelník níže. Urči posunutí, které zobrazí vzor FGHI na obraz FGHI.

Řešení

Pojďme se zaměřit na dvojici odpovídajících si bodů F[4;6] a F[2;3]. Když najdeme posunutí, které zobrazí F a F, tak už známe posunutí celého čtyřúhelníku.
Vodorovný posun: (2)(4)=+6
Svislý posun: (3)(6)=3
Tedy FGHI je zobrazen na FGHI posunutím podle 6,3.

Teď ty!

Urči posunutí, které zobrazí JKL na JKL.
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi
,
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.