If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Určení posunů

Nauč se, jak najít posun k určení původního obrazce z posunutého obrazce.
V tomto článku budeme řešit příklady, ve kterých je dána počáteční a koncová souřadnice a my musíme zjistit, o jaký posun se v každém příkladu jedná.

Část 1: Určení posunu dvojice bodů

Prostudujeme tento příklad

Posunutí zobrazí bod A, open bracket, 3, ;, 7, close bracket na bod A, prime, open bracket, 6, ;, minus, 2, close bracket. Pojďme určit, jaké posunutí to je.

Řešení

Krok 1: Vodorovný posun. A je posunuto o 3 jednotky doprava, protože left parenthesis, 6, right parenthesis, minus, left parenthesis, 3, right parenthesis, equals, start color #01a995, plus, 3, end color #01a995.
Krok 2: Svislý posun. A je posunuto o 9 jednotek dolů, protože left parenthesis, minus, 2, right parenthesis, minus, left parenthesis, 7, right parenthesis, equals, start color #ca337c, minus, 9, end color #ca337c.
Odpověď: A je zobrazeno na A, prime posunutím podle open angle, start color #01a995, 3, end color #01a995, comma, start color #ca337c, minus, 9, end color #ca337c, close angle.

Teď ty!

Příklad 1

Urči posunutí, které zobrazí bod B, open bracket, 2, ;, 1, close bracket na bod B, prime, open bracket, minus, 4, ;, 5, close bracket.
open angle
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
 • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
comma
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
 • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
close angle

Příklad 2

Urči posunutí, které zobrazí bod C, open bracket, 7, ;, 5, close bracket na bod C, prime, open bracket, 5, ;, 5, close bracket.
open angle
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
 • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
comma
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
 • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
close angle

Příklad 3

Jakým výpočtem obecně zjistíme svislý posun translací z bodu P na bod P, prime?
Vyber 1 odpověď:

Těžší příklad

Určité posunutí zobrazí bod D, open bracket, minus, 3, ;, 10, close bracket na bod D, prime, open bracket, minus, 12, ;, 21, close bracket.
Jaký je obraz bodu E, open bracket, 17, ;, minus, 9, close bracket podle tohoto posunutí?
open bracket
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
 • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
comma
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
 • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
close bracket

Část 2: Určení posunu dvojice mnohoúhelníků

Prostudujeme tento příklad

Prohlédni si čtyřúhelník níže. Urči posunutí, které zobrazí vzor start color #11accd, F, G, H, I, end color #11accd na obraz start color #ca337c, F, prime, G, prime, H, prime, I, prime, end color #ca337c.

Řešení

Pojďme se zaměřit na dvojici odpovídajících si bodů F, open bracket, minus, 4, ;, 6, close bracket a F, prime, open bracket, 2, ;, 3, close bracket. Když najdeme posunutí, které zobrazí F a F, prime, tak už známe posunutí celého čtyřúhelníku.
Vodorovný posun: left parenthesis, 2, right parenthesis, minus, left parenthesis, minus, 4, right parenthesis, equals, start color #01a995, plus, 6, end color #01a995
Svislý posun: left parenthesis, 3, right parenthesis, minus, left parenthesis, 6, right parenthesis, equals, start color #ca337c, minus, 3, end color #ca337c
Tedy F, G, H, I je zobrazen na F, prime, G, prime, H, prime, I, prime posunutím podle open angle, start color #01a995, 6, end color #01a995, comma, start color #ca337c, minus, 3, end color #ca337c, close angle.

Teď ty!

Urči posunutí, které zobrazí start color #11accd, triangle, J, K, L, end color #11accd na start color #ca337c, triangle, J, prime, K, prime, L, prime, end color #ca337c.
open angle
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
 • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
comma
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
 • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
close angle