Hlavní obsah

Opakování rovnoběžných a kolmých přímek

Procvič si základy o rovnoběžkách a kolmicích. Rozpoznání a kreslení rovnoběžek a kolmic v praktických úlohách.