Hlavní obsah

Opakování přímek, úseček a polopřímek

Připomeň si základy o přímkách, úsečkách a polopřímkách.  Rozpoznej a kresli přímky, úsečky a polopřímky v praktických příkladech.