If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Opakování zanášení bodů (jen kladná čísla)

Zopakuj si zanášení a identifikaci bodů v 1. kvadrantu soustavy souřadnic.   Potom zkus řešit praktické úlohy. 

Znázornění bodů v soustavě souřadnic

Body v soustavě souřadnic jsou označeny souřadnicemi v podobě [x;y].
Souřadnice x představuje hodnoty na  vodorovné ose.
Souřadnice y představuje hodnoty na svislé ose.
Příklad:
Zakresli bod o souřadnicích [6;4].
Pro bod [6;4] je x-ová souřadnice číslo 6 a y-ová souřadnice je 4.
Začneme tak, že se posuneme doprava o 6 na ose x:
Nyní se posuneme nahoru o 4 na ose y a zakreslíme bod [6;4]:
Chceš se dozvědět o zakreslování do soustavy souřadnic více? Podívej se na toto video.
Chceš se také něco dozvědět o záporném zakreslení bodů? Podívej se na tento článek.

Procvičování 1: Zakreslení bodů

Příklad 1A
Zakresli bod [1;5].

Chceš si zkusit více podobných příkladů? Podívej se na toto cvičení.

Určení bodů

Abychom zjistili souřadnice (nebo uspořádanou dvojici) daného bodu, musíme se zaměřit na vodorovnou a svislou vzdálenost bodu od počátku [0; 0].
Příklad:
Použij následující soustavu souřadnic k určení souřadnic pro daný bod.
Začneme vzdáleností od [0;0] k bodu na ose x:
Bod je vzdálen 3 jednotky doprava od počátku.
Nyní zjistíme vzdálenost od [0;0] k bodu na ose y:
Bod je 1 jednotku od počátku.
Souřadnice bodu jsou [3;1].

Procvičování 2: Určení bodů

Příklad 2A
Jaké jsou souřadnice bodu na ose x na následujícím grafu?
  • Odpověď má být
  • celé číslo, například 6
  • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
  • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
  • smíšené číslo, například 1 3/4
  • desetinné číslo, například 0,75
  • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Chceš si zkusit více podobných příkladů? Podívej se na tyto cvičení: Určení souřadnic
Určení bodů

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.