If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Odčítání záporných čísel - opakování

Na praktických příkladech si můžeš zopakovat odčítání záporných čísel.

Odečítání záporných čísel

Odečítání čísla je to samé jako přičítání čísla opačného.
Podívejme se na dva příklady:
57=5+(7)
10(3)=10+3
Všimněme si: V obou příkladech změníme odečítání na sčítání a znaménko u druhého čísla změníme na opačné.
Chceš vědět, proč to funguje? Podívej se na toto video.
Příklady se sčítáním už umíme vyřešit.

Příklad 1: záporné záporné

Vypočítejme 5(6).
Krok 1: Přepíšeme to na příklad se sčítáním
5(6)=5+6
Krok 2: Začneme s prvním číslem jako v příkladech se sčítáním, v tomto případě s 5:
Krok 3: Posuň se o 6 míst doprava. Posuneme se o 6 míst doprava, protože přičtení kladné 6 zvětší naše číslo o 6.
5+6 tě posune do bodu 1 na číselné ose.
5(6)=1

Příklad 2: záporné kladné

Vypočítejme 4(7).
Krok 1: Přepíšeme to na příklad se sčítáním
47=4+(7)
Krok 2: Začneme s prvním číslem jako v příkladech se sčítáním, v tomto případě s 4:
Krok 3: Posuň se o 7 míst doleva. Posuneme o 7 míst doleva, protože přičtením záporného čísla 7 zmenšíme naše původní číslo o 7.
4+(7) tě posune do bodu 11 na číselné ose.
47=11
Chceš se dozvědět více o odčítání záporných čísel? Podívej se na toto video.

Cvičení

Příklad 1
Odečti.
8(2)=
  • Odpověď má být
  • celé číslo, například 6
  • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
  • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
  • smíšené číslo, například 1 3/4
  • desetinné číslo, například 0,75
  • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Chceš si vyzkoušet další příklady na odčítání záporných čísel? Můžeš si je zkusit v tomto cvičení.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.