If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Odčítání záporných čísel - opakování

Na praktických příkladech si můžeš zopakovat odčítání záporných čísel.

Odečítání záporných čísel

Odečítání čísla je to samé jako přičítání čísla opačného.
Podívejme se na dva příklady:
minus, 5, start color #e07d10, minus, 7, end color #e07d10, equals, minus, 5, start color #e07d10, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis, end color #e07d10
10, start color #e07d10, minus, left parenthesis, minus, 3, right parenthesis, end color #e07d10, equals, 10, start color #e07d10, plus, 3, end color #e07d10
Všimněme si: V obou příkladech změníme odečítání na sčítání a znaménko u druhého čísla změníme na opačné.
Chceš vědět, proč to funguje? Podívej se na toto video.
Příklady se sčítáním už umíme vyřešit.

Příklad 1: záporné minus záporné

Vypočítejme minus, 5, minus, left parenthesis, minus, 6, right parenthesis.
Krok 1: Přepíšeme to na příklad se sčítáním
minus, 5, start color #e07d10, minus, left parenthesis, minus, 6, right parenthesis, end color #e07d10, equals, minus, 5, start color #e07d10, plus, 6, end color #e07d10
Krok 2: Začneme s prvním číslem jako v příkladech se sčítáním, v tomto případě s minus, 5:
Krok 3: Posuň se o 6 míst doprava. Posuneme se o 6 míst doprava, protože přičtení kladné 6 zvětší naše číslo o 6.
minus, 5, plus, 6 tě posune do bodu 1 na číselné ose.
minus, 5, minus, left parenthesis, minus, 6, right parenthesis, equals, 1

Příklad 2: záporné minus kladné

Vypočítejme minus, 4, minus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis.
Krok 1: Přepíšeme to na příklad se sčítáním
minus, 4, start color #e07d10, minus, 7, end color #e07d10, equals, minus, 4, start color #e07d10, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis, end color #e07d10
Krok 2: Začneme s prvním číslem jako v příkladech se sčítáním, v tomto případě s minus, 4:
Krok 3: Posuň se o 7 míst doleva. Posuneme o 7 míst doleva, protože přičtením záporného čísla minus, 7 zmenšíme naše původní číslo o 7.
minus, 4, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis tě posune do bodu minus, 11 na číselné ose.
minus, 4, minus, 7, equals, minus, 11
Chceš se dozvědět více o odčítání záporných čísel? Podívej se na toto video.

Cvičení

Příklad 1
  • Současný
Odečti.
minus, 8, minus, left parenthesis, minus, 2, right parenthesis, equals
  • Odpověď má být
  • celé číslo, například 6
  • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
  • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
  • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
  • desetinné číslo, například 0,75
  • násobek čísla pi, například 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Chceš si vyzkoušet další příklady na odčítání záporných čísel? Můžeš si je zkusit v tomto cvičení.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.