Hlavní obsah
Myšlenku porovnávání čísel pomocí znamének rozšíříme i na záporná čísla.