Sčítání a odčítání

Zjisti, v čem se můžeš zlepšit v těchto lekcích:
Ověř si porozumění bloku Sčítání a odčítání v následujících 9 otázkách.

O této kapitole

V tomto tématu budeme sčítat a odčítat celá čísla. Téma začíná 1 + 1 = 2 a prochází sčítání a odčítání do 1000. Dojde i na slovní úlohy.