If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Slovní úlohy s vektory

Možná budeš potřebovat: Kalkulačka

Příklad

Ondřej se volně vznáší ve vesmíru a má s sebou propulzní pohonné zařízení, jímž vyrovnává působení gravitačních sil. Veškeré gravitační síly, které na Ondřeje působí, jsou zanedbatelné, vyjma sil, jimiž na Ondřeje působí nejbližší planeta (síla p) a nejbližší hvězda (síla s). Planeta, hvězda a Ondřej se nachází ve stejné rovině, takže příslušné síly můžeme popsat jako dvousložkové vektory.
p=(4,6)
s=(1,7)
(Složky obou vektorů jsou uvedeny v newtonech, tj. N.)
Jak velkou sílu musí vyvinout pohonné zařízení, aby byla výsledná síla působící na Ondřeje rovna nule?
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi
N
(Svou konečnou odpověď zaokrouhli na desetiny.)
Kterým směrem musí pohonné zařízení svou silou působit? Předpokládej, že úhlu 0 radiánů odpovídá směr doprava.
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi
rad
(Odpovědí by měl být úhel mezi 0 and 2π radiánů zaokrouhlený na desetiny.)
Nevíš jak dál?
Nevíš jak dál?