If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Grafické i početní sčítání vektorů

Když sčítáme vektor se souřadicemi (x₁,y₁) s vektorem se souřadnicemi (x₂,y₂), sčítáme vlastně jednotlivé složky: (x₁+x₂,y₁+y₂). Například součet vektoru (2,4) a (1,5) provedeme jako (2+1,4+5), vyjde nám tedy (3,9). Tento postup můžeme také provést graficky a výsledkem bude úplně stejný vektor. Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Dnes se ještě znovu podíváme na sčítání vektorů. Máme tady dva dvourozměrné vektory, vektor a a vektor b. Máme je tentokrát zadány ve sloupcové formě jako sloupcové vektory. Ale je to to samé jako bychom napsali, že to je 6 a minus dva, tak jak už to znáte z předešlých videí. Máme tady dva dvourozměrné vektory. A já bych se chtěla zaměřit na to, jak bychom mohli zadefinovat součet těchto dvou vektorů, vektoru a plus vektoru b. Řeknu to ještě jednou. Jsme v dvourozměrném prostoru, máme tady dvě složky. Oba dva vektory mají dvě složky. Takže chceme-li je sečíst, zřejmě by asi bylo dobré sečíst ty odpovídající složky, tu první tedy tu x-ovou a tu y-ovou a dostaneme ten součet. Takže výsledný vektor, součet a plus b, bude 6 plus minus 4 a tedy 2, a minus dva plus čtyři, což je taky 2. Takže výsledný vektor bude 2 a 2. Pohybujeme-li se v reálných souřadnicích, tak můžeme říct, že oba dva ty vektory, já to tu napíšu jen tak pro zajímavost, kdybyste někdy ten zápis viděli, vektory a i vektory b náleží do dvourozměrného prostoru do R2. Jsou to vlastně dvě uspořádané dvojice. Každá složka obou vektorů je definovaná v oboru reálných čísel. Definiční obor takového vektoru je tedy R krát R. Reálná čísla krát reálná čísla, tedy R na druhou. Tak jsme si to hezky zadefinovali aritmeticky, pojďme se na to podívat graficky. Tento zápis nám vlastně ukazuje, o kolik se posuneme vodorovně a svisle, tedy podél osy x a podél osy y. Takže pojďme si načrtnout vektor a. Umístíme jeho počáteční bod v počátku soustavy souřadnic, ale vůbec to tak dělat nemusíme, to už určitě víte. Ale bude to aspoň hezky vidět. 6 a minus 2. To je tady. 6 podél osy x, minus 2 podél osy y, takže náš výsledný vektor bude vypadat nějak takto. To je vektor a. U vektorů je důležitá jeho velikost, délka té orientované úsečky a směr vektoru. Je jedno, kde ten vektor je, my si ho můžeme libovolně posouvat v tom prostoru. Takže vektor a je i toto a je to i toto. Toto všechno je vektor a, protože je důležitá pouze jeho velikost a jeho směr. Vektor a na třech různých pozicích. Vektor b. Vektor b, minus 4 a 4, opět umístíme počáteční bod do počátku soustavy souřadnic, minus 4 a 4. Takže vektor b bude vypadat nějak takto. A opět to samé. Můžu si ho tady libovolně posouvat. I toto je vektor b. I toto je vektor b. Záleží pouze na jeho velikosti a směru. Součtem těchto dvou vektorů je tedy vektor 2 a 2, ještě ten si zakreslíme. 2 a 2. Tak to už je jednoduché, na tom není moc třeba co ukazovat. Tak, 2 a 2. Vektor, který je součtem. To bychom měli, ale jak z tohoto a z tohoto najednou dostaneme tento vektor? Pojďme si to představit následovně. Vektor a nás posune z jeho počátečního bodu do jeho koncového bodu, posune nás odsud sem. Chceme-li sčítat ty dva vektory, tak bychom se měli podívat, kam nás z tohoto bodu posunuje ten druhý vektor, tedy kde skončíme. A potom takhle vlastně dostaneme jejich součet, součet toho, kam nás ty vektory vlastně společně posunou. Takže já si zkopíruju ten vektor b, jak už jsem to udělala předtím, a posunu jeho počáteční bod do koncového bodu toho vektoru a. Takže budu vlastně pokračovat tam, kde vektor a skončil, a někam se zase dostanu. A vy už to krásně vidíte, já to zkusím hezky napasovat. Takže začali jsme tady, vektor a nás posunul sem. Pokračujeme odsud, vektor b nás posunul do tohoto bodu, takže vidíme, že ten výsledný vektor má počáteční bod v počátku, odkud jsme začali, a koncový bod v tom bodě, kam nás ty dva vektory dostaly. Tady je to moc hezky vidět, takže je to vlastně, jak jsme se posunuli vzhledem k počátku soustavy souřadnic. V tomto případě. To jsme měli a plus b, ale třeba by vás zajímalo, jak by to bylo, kdybychom chtěli spočítat b plus a. Jelikož jsme si to zadefinovali tak, že sčítáme ty jednotlivé odpovídající složky, a u součtu na pořadí nezáleží, tak by to mělo být stejné. Minus čtyři plus 6, to je 2, 4 plus minus 2 je 2. Takže nám to hezky sedí. A kdybychom si to chtěli ukázat ještě tady, tak zase si můžeme zkopírovat ty vektory, které už jsme tady nakreslili a podívat se, jak by to vypadalo. Máme tady třeba, tady máme hezky vektor b, a pojďme si k němu zkopírovat ten vektor a. Teď budeme začínat vektorem b a do jeho koncového bodu posuneme vektor a, ten bude začínat v jeho koncovém bodu a někam nás posune. Takže začali jsme vektorem b a pokračujeme vektorem a. A výsledný vektor opět a zase bude mít počátek v počátečním bodě toho prvního vektoru, koncový bod v koncovém bodě toho druhého vektoru. Takže bude vypadat takto. A vy už určitě vidíte, že to je ten samý vektor, vektor 2 a 2, jenom se nachází na jiné pozici v tom prostoru. Takže opravdu, b plus a je to stejné jako a plus b.