If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Opakování ohnisek elipsy

Zopakuj si své znalosti týkající se ohnisek elipsy.

Co jsou ohniska elipsy?

start color #ed5fa6, start text, O, h, n, i, s, k, a, end text, end color #ed5fa6 elipsy jsou dva body, pro které platí, že když vezmeme libovolný bod na příslušné elipse a sečteme vzdálenosti tohoto bodu od obou ohnisek, vyjde vždy totéž číslo. Ohniska leží na start color #1fab54, start text, h, l, a, v, n, ı, with, \', on top, space, p, o, l, o, o, s, e, end text, end color #1fab54 elipsy.
Vzdálenosti ohniska od středu říkáme excentricita (nebo též „výstřednost“) elipsy. Excentricitu e lze spočítat pomocí délky hlavní poloosy p a délky vedlejší poloosy q:
e, squared, equals, p, squared, minus, q, squared
Chceš se o ohniscích elipsy dozvědět víc? Můžeš se podívat na tohle video.

Určení ohnisek

Pokud známe délky poloos dané elipsy, umíme pomocí vzorce e, squared, equals, p, squared, minus, q, squared spočítat i její excentricitu. Ohniska se pak nachází na hlavní ose, a to e jednotek od středu v obou směrech. Jako příklad zkusme určit ohniska následující elipsy:
Vidíme, že délka hlavní poloosy je 5 jednotek a vedlejší poloosa je dlouhá 4 jednotky.
e2=p2q2e2=5242e2=9e=3\begin{aligned} e^2&=p^2-q^2 \\\\ e^2&=5^2-4^2 \\\\ e^2&=9 \\\\ e&=3 \end{aligned}
Hlavní osa je v našem případě vodorovná, protože vodorovná poloosa je delší než svislá poloosa. Ohniska naší elipsy tudíž leží start color #1fab54, 3, end color #1fab54 jednotky napravo a nalevo od jejího středu. Jinými slovy, ohniska jsou body open bracket, minus, 4, plus minus, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, ;, 3, close bracket, tj. open bracket, minus, 7, ;, 3, close bracket a open bracket, minus, 1, ;, 3, close bracket.

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš správně

Příklad 1
  • Současný
Zakresli ohniska uvedené elipsy.

Chceš více podobných příkladů k procvičení? Zkus tohle a také tohle cvičení.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.