If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Vlastnosti elipsy

Ve článku jsou vysvětleny vlastnosti elipsy - střed, vrcholy, osy a ohniska.

Pojmy spojené s elipsami

Elipsa má dva druhy tzv. poloos, které jsou různě dlouhé. Hlavní poloosa je vždy delší než vedlejší poloosa. V našem obrázku je hlavní poloosa (spojnice středu a hlavního vrcholu) vodorovná a vedlejší poloosa (spojnice středu a vedlejšího vrcholu) svislá, ale může to být i naopak.
Hlavní osa elipsy je přímka procházející jejími hlavními vrcholy, zatímco vedlejší osa elipsy je přímka procházející jejími vedlejšími vrcholy. Občas se pod pojmem hlavní osa myslí pouze úsečka spojující hlavní vrcholy, a ne celá přímka. V takovém případě je hlavní osa dvakrát delší než hlavní poloosa. Podobně vedlejší osa může znamenat pouze úsečku spojující vedlejší vrcholy, která je pak dvakrát delší než vedlejší poloosa.
Střed elipsy je střed úsečky spojující hlavní vrcholy, což je zároveň střed spojnice vedlejších vrcholů.
Ohniska elipsy jsou významné body ležící na hlavní poloose. Tyto dva body jsou význačné tím, že když vezmeme libovolný bod na elipse a sečteme jeho vzdálenosti od obou ohnisek, dostaneme vždy totéž číslo.
Chceš se o elipsách dozvědět více? Můžeš se podívat na tohle video.

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš správně

Příklad 1
Urči střed této elipsy.
Vyber 1 odpověď:

Chceš více podobných příkladů? Zkus toto cvičení.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.