Hlavní obsah
Rozklad kvadratických rovnic usnadňuje hledání jejich řešení. V tomto článku zopakujeme různé metody rozkládání na součin a potom si budeš vše moci vyzkoušet na příkladech.