If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Opakování řešení kvadratických rovnic rozkladem na součin

Rozklad kvadratických rovnic usnadňuje hledání jejich řešení. V tomto článku zopakujeme různé metody rozkládání na součin a potom si budeš vše moci vyzkoušet na příkladech.

Příklad 1

Vyřeš následující rovnici.
2x23x20=x2+34

2x23x20=x2+342x23x20x234=0x23x54=0(x+6)(x9)=0
x+6=0x9=0x=6x=9
Zadaná rovnice má řešení x=6 a x=9.
Chceš vidět další podobný příklad? Zkus toto video.

Příklad 2

Vyřeš následující rovnici.
3x2+33x+30=0

3x2+33x+30=0x2+11x+10=0(x+1)(x+10)=0
x+1=0x+10=0x=1x=10
Zadaná rovnice má řešení x=1 a x=10.
Chceš vidět další podobný příklad? Podívej se na toto video.

Příklad 3

Vyřeš následující rovnici.
3x29x20=x2+5x+16

3x29x20=x2+5x+163x29x20x25x16=02x214x36=0x27x18=0(x+2)(x9)=0
x+2=0x9=0x=2x=9
Zadaná rovnice má řešení x=2 a x=9.
Chceš vidět další podobný příklad? Mrkni se na toto video.

Procvičování

Příklad 1
Vyřeš následující rovnici.
x2+14x+49=0
x=
  • Odpověď má být
  • celé číslo, například 6
  • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
  • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
  • smíšené číslo, například 1 3/4
  • desetinné číslo, například 0,75
  • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Chceš se trochu víc pocvičit? Zkus tato cvičení:

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.