Hlavní obsah
Nauč se, jak řešit kvadratické rovnice jako např. (x-1)(x+3)=0 a jak používat rozklad na součin k řešení rovnic jiného tvaru.