If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Opakování rozkladu jednoduchých kvadratických výrazů na součin

Rozklad kvadratických výrazů je velmi podobný násobení dvojčlenů, jde vlastně o jeho opak. Například  x²+3x+2 rozložíme na součin (x+1)(x+2), protože vynásobením  (x+1)(x+2) dostaneme x²+3x+2. V tomto článku zopakujeme základy rozkládání kvadratických výrazů na součin dvou dvojčlenů.

Příklad

Zadaný mnohočlen rozlož na součin dvou dvojčlenů.
x2+3x+2
Naším cílem je přepsat zadaný výraz do podoby:
(x+a)(x+b)
Roznásobením (x+a)(x+b) získáme návod, jak na to.
x2+3x+2=(x+a)(x+b)=x2+ax+bx+ab=x2+(a+b)x+ab
Takže (a+b)=3 a ab=2.
Když si chvilku pohrajeme s různými možnostmi pro a a b, zjistíme, že a=1, b=2 splňují obě podmínky.
Dosazením za a a b dostaneme:
(x+1)(x+2)
Jestliže chceme, můžeme dvojčleny vynásobit a zkontrolovat si, že naše řešení je správné.
 (x+1)(x+2)= x2+2x+x+2= x2+3x+2
Roznásobením jsme dostali původní výraz, takže víme, že jsme výraz na součin rozložili správně a dostali správnou odpověď:
(x+1)(x+2)
Chtěl bys vidět další příklad? Podívej se na toto video.

Procvičování

Zadaný výraz rozlož na součin dvou dvojčlenů.
x2x42=

Chceš se více pocvičit? Zkus toto cvičení.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.