Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Rozklad mnohočlenů na součin vytknutím společného dělitele

Nauč se, jak z mnohočlenu vytknout společného dělitele, například jak výraz 6x²+10x rozložit jako 2x(3x+5).

Co je před touto lekcí třeba vědět

Největší společný dělitel dvou či více jednočlenů je roven součinu všech jejich společných prvočíselných dělitelů. Například největší společný dělitel jednočlenů 6x a 4x2 je 2x.
Pokud je toto pro tebe nové, můžeš se podívat na článek o největším společném děliteli jednočlenů.

Co se v této lekci dozvíš

V této lekci se naučíš, jak z mnohočlenů vytýkat společné dělitele.

Distributivita: a(b+c)=ab+ac

Abychom se naučili vytýkat společné dělitele, musíme se nejprve obeznámit s distributivitou.
Distributivitu můžeme použít například k určení součinu 3x2 a 4x+3, a to takto:
Povšimni si, že každý člen v našem dvojčlenu byl vynásoben 3x2.
Ale protože distributivita je rovností, opačný postup jde taky použít!
Když začneme s 3x2(4x)+3x2(3), můžeme použít distributivitu a vytknout 3x2, čímž získáme 3x2(4x+3).
Výsledný výraz je rozložený na součin, protože je zapsán jako součin dvou mnohočlenů, zatímco původní výraz byl ve tvaru součtu dvou členů.

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš!

1) Rozlož 2x(3x)+2x(5) na součin mnohočlenů.
Vyber 1 odpověď:

Vytýkání největšího společného dělitele

Abychom z mnohočlenu vytkli jeho největšího společného dělitele, provedeme následující:
  1. Najdeme největšího společného dělitele všech členů v mnohočlenu.
  2. Každý člen vyjádříme jako součin tohoto největšího společného dělitele a nějakého jiného činitele.
  3. Největšího společného dělitele vytkneme pomocí distributivity.
Zkusme vytknout největšího společného dělitele z mnohočlenu 2x36x2.
Krok 1: Nalezení největšího společného dělitele
  • 2x3=2xxx
  • 6x2=23xx
Největší společný dělitel mnohočlenu 2x36x2 je tak 2xx=2x2.
Krok 2: Vyjádření každého členu jako součinu 2x2 a jiného činitele.
  • 2x3=(2x2)(x)
  • 6x2=(2x2)(3)
Mnohočlen tak můžeme rozepsat jako 2x36x2=(2x2)(x)(2x2)(3).
Krok 3: Vytknutí největšího společného dělitele
Nyní už můžeme vytknout 2x2 pomocí distributivity.
Kontrola našeho výsledku
Výsledný rozklad na součin si můžeme zkontrolovat zpětným vynásobením členem 2x2, čímž získáme zase mnohočlen.
Poněvadž tento mnohočlen je stejný jako původní mnohočlen, náš rozklad na součin je správný!

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš!

2) Vytkni největšího společného dělitele z mnohočlenu 12x2+18x.
Vyber 1 odpověď:

3) Vytkni největšího společného dělitele z následujícího mnohočlenu.
10x2+25x+15=

4) Vytkni největšího společného dělitele z následujícího mnohočlenu.
x48x3+x2=

Můžeme být efektivnější?

Pokud se cítíš dostatečně obeznámen s vytýkáním největšího společného dělitele, můžeš vyzkoušet rychlejší metodu:
Když už známe největšího společného dělitele, rozklad na součin je pak jednoduše součin tohoto největšího společného dělitele a součtu členů v původním mnohočlenu vydělených největším společným dělitelem.
Podívej se, jak můžeme využít tuto rychlejší metodu k rozkladu mnohočlenu 5x2+10x, jehož největší společný dělitel je 5x:
5x2+10x=5x(5x25x+10x5x)=5x(x+2)

Vytýkání dvoučlenných dělitelů

Společný dělitel v mnohočlenu nemusí být vždy jednočlen.
Uvažujme například mnohočlen x(2x1)4(2x1).
Všimni si, že dvojčlen 2x1 se vyskytuje v obou členech. Můžeme ho tudíž vytknout pomocí distributivity:

Zkontroluj si, zda tomu rozumíš!

5) Vytkni největšího společného dělitele z následujícího mnohočlenu.
2x(x+3)+5(x+3)=

Různé typy rozkladů na součin

Mohlo by se zdát, že jsme termín "rozložit na součin" použili pro několik rozdílných postupů:
  • Rozkládali jsme jednočleny tak, že jsme je rozepsali jako součin jiných jednočlenů. Například 12x2=(4x)(3x).
  • Rozkládali jsme mnohočleny na součin tak, že jsme pomocí distributivity vytkli největšího společného dělitele. Například 2x2+12x=2x(x+6).
  • Vytýkali jsme společné dvojčlenné dělitele, což vyústilo v rozklad výrazu na součin dvou dvojčlenů. Například x(x+1)+2(x+1)=(x+1)(x+2).
Zatímco jsme možná použili rozdílné metody, v každém případě jsme rozepisovali mnohočlen jako součin dvou či více činitelů. V každém ze tří případů jsme tedy opravdu rozložili mnohočlen na součin.

Těžší příklady

6*) Vytkni největšího společného dělitele z následujícího mnohočlenu.
12x2y530x4y2=

7*) Velký obdélník s obsahem 14x4+6x2 metrů čtverečných je rozdělen na dva menší obdélníky s obsahy 14x4 a 6x2 metrů čtverečných.
Výška tohoto obdélníku (v metrech) je rovna největšímu společnému děliteli 14x4 a 6x2.
Jaká je délka a výška velkého obdélníku?
Šířka=
m
Délka=
m

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.