Hlavní obsah

Kvadratické rovnice a mnohočleny

O této kapitole

Ze světa lineárních výrazů a rovnic přejdeme do světa výrazů kvadratických (a obecněji do světa mnohočlenů). Nauč se, jak na součin rozložit výrazy, v nichž se vyskytuje proměnná umocněná na druhou, a jak vyřešit kvadratické rovnice. Také se naučíš, jak pracovat s obecnějšími výrazy ve tvaru mnohočlenu.