If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitola: Kvadratické rovnice a mnohočleny

0

Dostupné body mistrovství
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 500 bodů mistrovství.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 300 bodů mistrovství.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 300 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 1100 bodů mistrovství!

O této kapitole

Ze světa lineárních výrazů a rovnic přejdeme do světa výrazů kvadratických (a obecněji do světa mnohočlenů). Nauč se, jak na součin rozložit výrazy, v nichž se vyskytuje proměnná umocněná na druhou, a jak vyřešit kvadratické rovnice. Také se naučíš, jak pracovat s obecnějšími výrazy ve tvaru mnohočlenu.