Hlavní obsah

Kvadratické rovnice a mnohočleny

Nauč se
Sčítání mnohočlenůOdčítání mnohočlenů Opakování sčítání a odčítání mnohočlenů
Procvičuj
Sčítání mnohočlenů (úvod)K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Odčítání mnohočlenů (úvod)K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Nauč se
Násobení jednočlenů mnohočlenyOpakování násobení jednočlenů mnohočlenyNásobení dvojčlenů: obsah obdélníkuÚvod do násobení dvojčlenůNásobení dvojčlenůOpakování násobení dvojčlenů
Procvičuj
Násobení jednočlenů mnohočlenyK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Úvod do násobení dvojčlenůK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Násobení dvojčlenůK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Nauč se
Speciální součiny tvaru (a+b)(a-b)Mocnění dvojčlenů tvaru (a+b)²Opakování speciálních součinů dvojčlenů
Procvičuj
Úvod do speciálních součinů dvojčlenůK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Nauč se
Rozklad na součin pomocí distributivityRozklad mnohočlenů na součin vytknutím společného děliteleRozklad dvojčlenů na součinVytýkání společného dělitele z trojčlenuVytýkání společného dělitele: obsah obdélníkuRozklad mnohočlenů na součin: společný dvoučlenný dělitelOpakování rozkladu na součin vytknutím společného dělitele
Procvičuj
Rozklad mnohočlenů na součin: společný dělitelK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Nauč se
Rozklad kvadratických výrazů na součin (x+a)(x+b)Rozklad kvadratických výrazů na součin: vedoucí koeficient = 1Rozklad kvadratických výrazů na součin (x+a)(x+b) (příklad 2)Další příklady rozkladu kvadratických výrazů na součin (x+a)(x+b)Opakování rozkladu jednoduchých kvadratických výrazů na součin
Procvičuj
Úvod do rozkladu kvadratických výrazů na součinK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Nauč se
Seskupování při rozkladu na součinRozkládání na součin seskupovánímRozklad kvadratických výrazů na součin pomocí seskupováníRozklad kvadratických výrazů na součin: vedoucí koeficient ≠ 1
Procvičuj
Rozklad kvadratických výrazů na součin pomocí seskupováníK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Nauč se
Rozklad rozdílu druhých mocnin na součin: Vedoucí koeficient ≠ 1Rozklad kvadratických výrazů na součin: rozdíl druhých mocninRozklad rozdílu druhých mocnin na součin: Rozbor rozkladůRozklad rozdílu druhých mocnin na součin: Neznámé koeficientyRozklad rozdílu druhých mocnin na součin: Společný dělitel
Procvičuj
Rozdíl druhých mocninK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Nauč se
Rozklad výrazů ve tvaru čtverce na součinRozklad kvadratických výrazů: výrazy ve tvaru čtverceRozpoznávání výrazů ve tvaru čtverceRozklad výrazů ve tvaru čtverce na součin: společný dělitelRozklad výrazů ve tvaru čtverce na součin: záporný společný dělitelRozklad výrazů ve tvaru čtverce na součin: dopočítání koeficientůRozklad výrazů ve tvaru čtverce na součin: společný dvojčlenRozklad kvadratických výrazů jakéhokoliv tvaru
Procvičuj
Úvod do rozdílu druhých mocninK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Výrazy ve tvaru čtverceK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Nauč se
Řešení kvadratických rovnic rozkladem na součinŘešení kvadratických rovnic rozkladem na součinŘešení kvadratických rovnic rozkladem na součin: vedoucí koeficient ≠ 1Opakování řešení kvadratických rovnic rozkladem na součin
Procvičuj
Rozklad kvadratických rovnic (úvod)K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Rozklad kvadratických rovnicK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.

O této kapitole

Ze světa lineárních výrazů a rovnic přejdeme do světa výrazů kvadratických (a obecněji do světa mnohočlenů). Nauč se, jak na součin rozložit výrazy, v nichž se vyskytuje proměnná umocněná na druhou, a jak vyřešit kvadratické rovnice. Také se naučíš, jak pracovat s obecnějšími výrazy ve tvaru mnohočlenu.