Lineární rovnice a nerovnice

Zjisti, v čem se můžeš zlepšit v těchto lekcích:
Ověř si porozumění bloku Lineární rovnice a nerovnice v následujících 9 otázkách.

O této kapitole

V této části dáme do rovnosti dva algebraické výrazy a budeme přemýšlet pro jakou proměnnou je rovnost splněna. Úpravy, které budeme v rámci tohoto zjišťování provádět, jsou základem algebry.