Hlavní obsah

Kapitola: Lineární rovnice a nerovnice

0

Dostupné body mistrovství
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 600 bodů mistrovství.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 400 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 1000 bodů mistrovství!

O této kapitole

V této části dáme do rovnosti dva algebraické výrazy a budeme přemýšlet pro jakou proměnnou je rovnost splněna. Úpravy, které budeme v rámci tohoto zjišťování provádět, jsou základem algebry.