If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Směrnicový tvar rovnice přímky - shrnutí

Zopakuj si, co už znáš o směrnicovém tvaru rovnice přímky, a vyřeš několik příkladů na procvičení.

Co je to směrnicový tvar rovnice přímky?

Směrnicový tvar rovnice přímky je jedním z možných zápisů lineární rovnice o dvou neznámých:
y, equals, start color #ed5fa6, m, end color #ed5fa6, x, plus, start color #1fab54, b, end color #1fab54
Jestliže je lineární rovnice zapsána v tomto tvaru, pak číslo start color #ed5fa6, m, end color #ed5fa6 je směrnice příslušné přímky a číslo start color #1fab54, b, end color #1fab54 je y-ová souřadnice průsečíku této přímky s osou y.
Chceš se o směrnicovém tvaru dozvědět více? Podívej se na toto video.

Určení směrnicového tvaru rovnice přímky z jejích vlastností nebo z grafu

Příklad 1: Určení rovnice přímky z její směrnice a průsečíku s osou y

Řekněme, že chceme určit rovnici přímky, jejíž směrnice je start color #ed5fa6, minus, 1, end color #ed5fa6 a jejímž průsečíkem s osou y je bod open bracket, 0, ;, start color #1fab54, 5, end color #1fab54, close bracket. Do obecného směrnicového tvaru rovnice přímky v takovém případě stačí jednoduše dosadit start color #ed5fa6, m, equals, minus, 1, end color #ed5fa6 a start color #1fab54, b, equals, 5, end color #1fab54 a máme hotovo!
y, equals, start color #ed5fa6, minus, 1, end color #ed5fa6, x, start color #1fab54, plus, 5, end color #1fab54

Příklad 2: Určení rovnice přímky ze dvou bodů

Řekněme, že chceme určit rovnici přímky, která prochází body open bracket, 0, ;, minus, 4, close bracket a open bracket, 3, ;, minus, 1, close bracket. Nejprve si povšimněme, že bod open bracket, 0, ;, start color #1fab54, minus, 4, end color #1fab54, close bracket je průsečíkem této přímky s osou y. Dále spočítáme směrnici, a to pomocí toho, jak se změní souřadnice, když přejdeme z prvního uvedeného bodu, kterým naše přímka prochází, do toho druhého:
Směrnice=1(4)30 =33=1
Hledaná rovnice zadané přímky má tudíž tento směrnicový tvar:
y, equals, start color #ed5fa6, 1, end color #ed5fa6, x, start color #1fab54, minus, 4, end color #1fab54
Příklad 1
 • Současný
Napiš rovnici přímky, jejíž směrnice je 5 a jejímž průsečíkem s osou y je bod open bracket, 0, ;, minus, 7, close bracket.
y, equals

Chceš si vyzkoušet další podobné příklady? Podívej se na tato cvičení:

Určení vlastností a nákres přímky ze směrnicového tvaru její rovnice

Z lineární rovnice ve směrnicovém tvaru snadno určíme směrnici příslušné přímky a také průsečík této přímky s osou y. To nám zároveň umožňuje danou přímku nakreslit.
Jako příklad vezměme rovnici y, equals, start color #ed5fa6, 2, end color #ed5fa6, x, start color #1fab54, plus, 3, end color #1fab54. Při pohledu na tuto rovnici dokážeme rychle říci, že příslušná přímka má směrnici start color #ed5fa6, 2, end color #ed5fa6 a že průsečíkem této přímky s osou y je bod open bracket, 0, ;, start color #1fab54, 3, end color #1fab54, close bracket. Díky tomu už danou přímku můžeme nakreslit:
Příklad 1
 • Současný
Urči směrnici přímky, jejíž rovnice je y, equals, 3, x, minus, 1.
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
 • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Doplň chybějící souřadnici průsečíku této přímky s osou y.
open bracket, 0, ;
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
 • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
close bracket

Chceš si vyzkoušet další podobné příklady? Podívej se na tato cvičení:

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.