If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kreslení přímek s rovnicí ve směrnicovém tvaru - shrnutí

Směrnicový tvar lineární rovnice o dvou neznámých má podobu y=mx+b, kde „m“ je směrnice přímky určené touto rovnicí a „b“ je y-ová souřadnice průsečíku této přímky s osou y. Tento tvar lineární rovnice je velmi užitečný při zakreslování přímek do soustavy souřadnic.
Směrnicový tvar lineární rovnice o dvou neznámých má podobu y, equals, m, x, plus, b, kde m je směrnice příslušné přímky a b je y-ová souřadnice průsečíku této přímky s osou y.
Směrnicový tvar je užitečný při kreslení přímek.
Řekněme, že máme rovnici y, equals, 2, x, plus, 7 a chceme nakreslit přímku určenou touto rovnicí.
Přímo z rovnice vidíme, že y-ová souřadnice průsečíku příslušné přímky s osou y je 7.
Dále z uvedené rovnice vyčteme, že směrnice jí určené přímky se rovná 2.
start text, S, m, e, with, \v, on top, r, n, i, c, e, end text, equals, start fraction, delta, y, divided by, delta, x, end fraction, equals, start fraction, 2, divided by, 1, end fraction, equals, 2
To znamená, že pokud se po dané přímce posuneme o jednu jednotku směrem doprava, posuneme se při tom zároveň o dvě jednotky směrem nahoru.
Zadaná přímka vypadá takto:
Chceš se o kreslení přímek s rovnicí ve směrnicovém tvaru dozvědět více? Podívej se na toto video.

Cvičení

Příklad 1
  • Současný
Nakresli přímku určenou následující rovnicí.
y, equals, minus, 4, x, minus, 1

Chceš víc příkladů na procvičení? Vyzkoušej toto cvičení.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.