If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Průsečíky přímky s osami x a y

Průsečík přímky s osou x je bod, ve kterém daná přímka protíná osu x, zatímco průsečíkem s osou y je bod, v němž přímka protíná osu y. Když si oba průsečíky zakreslíme do grafu, není již nikterak těžké nakreslit celou přímku.

Co jsou průsečíky přímky se souřadnicovými osami?

Průsečíkem dané přímky s osou x je bod, v němž přímka prochází osou x, a obdobně průsečíkem přímky s osou y je bod, v němž přímka prochází osou y.
Chceš vidět podrobnější úvod do problematiky průsečíků? Podívej se na toto video.

Příklad: Určení průsečíků z grafu

Průsečíky přímky se souřadnicovými osami lze odhalit pohledem na její graf.
Zadaná přímka protíná souřadnicové osy v těchto dvou bodech:
Bod na ose x má souřadnice [5;0]. Tento bod nazýváme průsečíkem s osou x.
Bod na ose y má souřadnice [0;4]. Tento bod nazýváme průsečíkem s osou y.
Chceš se o určování průsečíků z grafu dozvědět více? Podívej se na toto video.

Příklad: Určení průsečíků z tabulky hodnot

Máme zadánu tabulku, v níž jsou uvedeny x-ové a y-ové souřadnice tří bodů.
xy
19
36
53
Chce se po nás, abychom určili průsečíky přímky, která prochází těmito třemi body.
Klíčové je si uvědomit, že průsečík s osou x je bod, pro který platí y=0 (tedy jeho y-ová souřadnice je rovna nule), zatímco průsečík s osou y je bod, pro který je x=0 (jeho x-ová souřadnice je rovna nule).
Průsečíkem s osou x je v našem případě bod [7;0], protože když je y=0, tak se nacházíme na ose x.
Abychom nalezli průsečík s osou y, musíme si tabulku "přiblížit" a zjistit, kdy je x=0.
Průsečíkem s osou y je tudíž bod [0;10,5].
Chceš se o určování průsečíků z tabulky hodnot dozvědět více? Podívej se na toto video.

Příklad: Určení průsečíků z rovnice

Máme nalézt průsečíky přímky popsané následující lineární rovnicí:
3x+2y=5
Průsečík s osou y určíme tak, že do rovnice dosadíme x=0 a spočítáme, čemu se rovná y:
30+2y=52y=5y=52
Průsečíkem zadané přímky s osou y je tedy bod [0;52].
Průsečík s osou x odhalíme tak, že do rovnice dosadíme y=0 a spočítáme, čemu je rovno x:
3x+20=53x=5x=53
Průsečíkem zadané přímky s osou x je tudíž bod [53;0].
Chceš se o určování průsečíků z rovnice dozvědět více? Podívej se na toto video.

Cvičení

Příklad 1
Urči průsečíky níže zakreslené přímky.
Průsečík s osou x:
[
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • desetinné číslo, například 0,75
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
;
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • desetinné číslo, například 0,75
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
]
Průsečík s osou y:
[
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • desetinné číslo, například 0,75
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
;
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • desetinné číslo, například 0,75
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
]

Chceš se trochu víc pocvičit? Zkus tato cvičení:

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.