If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Průsečíky přímky s osami x a y

Průsečík přímky s osou x je bod, ve kterém daná přímka protíná osu x, zatímco průsečíkem s osou y je bod, v němž přímka protíná osu y. Když si oba průsečíky zakreslíme do grafu, není již nikterak těžké nakreslit celou přímku.

Co jsou průsečíky přímky se souřadnicovými osami?

Průsečíkem dané přímky s osou x je bod, v němž přímka prochází osou x, a obdobně průsečíkem přímky s osou y je bod, v němž přímka prochází osou y.
Chceš vidět podrobnější úvod do problematiky průsečíků? Podívej se na toto video.

Příklad: Určení průsečíků z grafu

Průsečíky přímky se souřadnicovými osami lze odhalit pohledem na její graf.
Zadaná přímka protíná souřadnicové osy v těchto dvou bodech:
Bod na ose x má souřadnice open bracket, 5, ;, 0, close bracket. Tento bod nazýváme průsečíkem s osou x.
Bod na ose y má souřadnice open bracket, 0, ;, 4, close bracket. Tento bod nazýváme průsečíkem s osou y.
Chceš se o určování průsečíků z grafu dozvědět více? Podívej se na toto video.

Příklad: Určení průsečíků z tabulky hodnot

Máme zadánu tabulku, v níž jsou uvedeny x-ové a y-ové souřadnice tří bodů.
xy
1minus, 9
3minus, 6
5minus, 3
Chce se po nás, abychom určili průsečíky přímky, která prochází těmito třemi body.
Klíčové je si uvědomit, že průsečík s osou x je bod, pro který platí y, equals, 0 (tedy jeho y-ová souřadnice je rovna nule), zatímco průsečík s osou y je bod, pro který je x, equals, 0 (jeho x-ová souřadnice je rovna nule).
Průsečíkem s osou x je v našem případě bod open bracket, 7, ;, 0, close bracket, protože když je y, equals, 0, tak se nacházíme na ose x.
Abychom nalezli průsečík s osou y, musíme si tabulku "přiblížit" a zjistit, kdy je x, equals, 0.
Průsečíkem s osou y je tudíž bod open bracket, 0, ;, minus, 10, comma, 5, close bracket.
Chceš se o určování průsečíků z tabulky hodnot dozvědět více? Podívej se na toto video.

Příklad: Určení průsečíků z rovnice

Máme nalézt průsečíky přímky popsané následující lineární rovnicí:
3, x, plus, 2, y, equals, 5
Průsečík s osou y určíme tak, že do rovnice dosadíme start color #6495ed, x, end color #6495ed, equals, start color #6495ed, 0, end color #6495ed a spočítáme, čemu se rovná y:
30+2y=52y=5y=52\begin{aligned}3\cdot\blue{0}+2y&=5\\ 2y&=5\\ y&=\dfrac{5}{2}\end{aligned}
Průsečíkem zadané přímky s osou y je tedy bod open bracket, 0, ;, start fraction, 5, divided by, 2, end fraction, close bracket.
Průsečík s osou x odhalíme tak, že do rovnice dosadíme start color #ff00af, y, end color #ff00af, equals, start color #ff00af, 0, end color #ff00af a spočítáme, čemu je rovno x:
3x+20=53x=5x=53\begin{aligned}3x+2\cdot\pink{0}&=5\\ 3x&=5\\ x&=\dfrac{5}{3}\end{aligned}
Průsečíkem zadané přímky s osou x je tudíž bod open bracket, start fraction, 5, divided by, 3, end fraction, ;, 0, close bracket.
Chceš se o určování průsečíků z rovnice dozvědět více? Podívej se na toto video.

Cvičení

Příklad 1
 • Současný
Urči průsečíky níže zakreslené přímky.
Průsečík s osou x:
open bracket
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • desetinné číslo, například 0,75
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
 • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
;
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • desetinné číslo, například 0,75
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
 • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
close bracket
Průsečík s osou y:
open bracket
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • desetinné číslo, například 0,75
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
 • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
;
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • desetinné číslo, například 0,75
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
 • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
close bracket

Chceš se trochu víc pocvičit? Zkus tato cvičení: