If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Vyčíslování výrazů se dvěma proměnnými

Již umíme vyčíslovat výrazy s jednou proměnnou. Teď je čas na ty se dvěma proměnnými.
Khan Academy video
Evaluating expressions with two variablesZobrazit přepis videa

Jak vyčíslit výraz se dvěma proměnnými

Chceme vyčíslit výraz 10, plus, 2, p, minus, 3, r. Nejprve musíme znát hodnoty proměnných p a r. Pokud chceme vyčíslit tento výraz, když je například start color #11accd, p, equals, 4, end color #11accd a start color #e07d10, r, equals, 5, end color #e07d10, tak jednoduše nahradíme start color #11accd, p, end color #11accd číslem start color #11accd, 4, end color #11accd a start color #e07d10, r, end color #e07d10 číslem start color #e07d10, 5, end color #e07d10:
empty space, 10, plus, 2, start color #11accd, p, end color #11accd, minus, 3, start color #e07d10, r, end color #e07d10
equals, 10, plus, 2, dot, start color #11accd, 4, end color #11accd, minus, 3, dot, start color #e07d10, 5, end color #e07d10
equals, 10, plus, 8, minus, 15
equals, 3
Když je p, equals, 4 a r, equals, 5, tak se výraz 10, plus, 2, p, minus, 3, r rovná 3.

Teď trochu procvičování

Příklad 1
  • Současný
Vyčísli výraz 6, a, plus, 4, b, minus, 6, když je a, equals, 1 a b, equals, 3.
  • Odpověď má být
  • celé číslo, například 6
  • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
  • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
  • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
  • desetinné číslo, například 0,75
  • násobek čísla pi, například 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text