If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Jednokrokové rovnice s násobením a dělením

Nauč se řešit rovnice jako "4x=20" nebo "y/3=7".
Už víme, že aby rovnice zůstala pravdivá, musíme na obou stranách rovnice provést vždy tu samou operaci.
Ale jak zjistíme, co máme na obou stranách dané rovnice udělat?

Násobení a dělení jsou opačné operace

Zde je příklad, který ukazuje, že dělení je opačnou operací k násobení:
Když číslo 7 vynásobíme 3 a poté ho číslem 3 vydělíme, dostaneme zase číslo 7:
73:3=7
Zde je příklad, který ukazuje, že násobení je opačnou operací k dělení:
Když číslo 8 vydělíme 4 a poté ho číslem 4 vynásobíme, dostaneme zase číslo 8:
8:44=8

Řešení rovnic s násobením pomocí opačných operací

Zkusme se zamyslet nad tím, jak bychom v následující rovnici spočítali t:
6t=54
Na levé straně rovnice chceme osamostatnit t. Co tedy můžeme udělat, abychom vyrušili násobení 6?
Můžeme vydělit 6, protože opačnou operací k násobení je dělení!
Takto vydělíme obě strany rovnice číslem 6:
6t=546t6=546          Obě strany rovnice vydělíme 6.t=9          Zjednodušíme.

Pojďme zkontrolovat náš výpočet.

Spočítané řešení je vždy dobré dosadit do původní rovnice, čímž si ověříme, že jsme nikde neudělali chybu:
6t=5469=?5454=54
Ano, t=9 je řešení!

Řešení rovnic s dělením pomocí opačných operací

Nyní zkusíme vyřešit trochu jiný typ rovnice:
x5=7
Na levé straně rovnice chceme osamostatnit x. Co tedy můžeme udělat, abychom vyrušili dělení 5?
Můžeme vynásobit 5, protože opačnou operací k dělení je násobení!
Takto obě strany rovnice vynásobíme číslem 5:
x5=7x55=75          Obě strany rovnice vynásobíme 5.x=35          Zjednodušíme.

Pojďme zkontrolovat náš výpočet.

x5=7355=?77=7
Ano, x=35 je řešení!

Shrnutí způsobu řešení rovnic s násobením a dělením

Skvěle! Právě jsme vyřešili rovnici s násobením a rovnici s dělením. Shrneme si, co jsme udělali:
Typ rovnicePříkladPrvní krok
Rovnice s násobením6t=54Obě strany rovnice vydělíme šesti.
Rovnice s dělenímx5=7Obě strany rovnice vynásobíme pěti.

Zkusme řešit rovnice.

Rovnice A
Jaká operace nám pomůže vypočítat w?
8w=72
Vyber 1 odpověď:
w=
  • Odpověď má být
  • celé číslo, například 6
  • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
  • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
  • smíšené číslo, například 1 3/4
  • desetinné číslo, například 0,75
  • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.