If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Obsah trojúhelníků

Zjisti, proč je obsah trojúhelníku roven jedné polovině základny krát výška. 

Porozumění tomu, proč je obsah trojúhelníku roven S=12ava

To, že vzorec dává smysl, zjistíš tak, že přetáhneš tečku doprava.
Ty jo! Vyšel ti obdélník, který je dvakrát větší než trojúhelník! Obsah obdélníku je ava=45=20 jednotek čtverečních, takže obsah trojúhelníku je 12ava=1245=10 jednotek čtverečních.
Důležité pro správné porozumění: Trojúhelník je oproti obdélníku, který ho obklopuje, poloviční, a proto je obsah trojúhelníku roven součin násobku své základny a výšky.

Úloha na procvičení 1

Jaký je obsah trojúhelníku?
Přetáhni tečku pro lepší zapamatování vzorce.
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi
cm2

Úloha na procvičení 2: pravoúhlý trojúhelník

Jaký je obsah trojúhelníku?
Přetáhni tečku pro lepší zapamatování vzorce.
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi
cm2

Úloha na procvičení 3: tupoúhlý trojúhelník

Jaký je obsah trojúhelníku?
Přetáhni tečku pro lepší zapamatování vzorce.
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi
cm2

Chceš se zapojit do diskuze?

Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.