If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Obsah rovnoběžníků

Porozumění tomu, proč je obsah rovnoběžníku roven S=av

Vzorec pro obsah rovnoběžníku je součin jeho základny a výšky, podobně jako vzorec pro obsah obdélníku.
Ale počkej! Proč jsou vzorce stejné? Posuň tečku doprava a zjisti to:
Geniální! Z rovnoběžníku je obdélník.
Důležité ke správnému porozumění: Z každého rovnoběžníku můžeš udělat obdélník, a proto máme stejný vzorec pro výpočet obsahu rovnoběžníku i obdélníku.

Úloha na procvičení 1

Zjisti obsah rovnoběžníku.
K zapamatování vzorce použij posuvník.
Obsah ve čtverečních jednotkách je
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi
.

Úloha na procvičení 2

Zjisti obsah rovnoběžníku.
K zapamatování vzorce použij posuvník.
Obsah ve čtverečních jednotkách je
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi
.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.