If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Opakování doplňkových a vedlejších úhlů

Zopakuj si základy doplňkových a vedlejších úhlů a vyzkoušej si i nějaké praktické úlohy.

Doplňkové úhly

Doplňkové úhly jsou dva úhly, jejich součet tvoří 90. Většinou jsou to sousedící úhly, které společně tvoří pravý úhel.

Vedlejší úhly

Vedlejší úhly jsou dva úhly, jejichž součet je 180. Většinou jsou to sousední úhly ležící na jedné straně přímky.
Chceš se dozvědět více o doplňkových a vedlejších úhlech? Podívej se na toto video.

Soubor cvičení 1: Rozeznej doplňkové a vedlejší úhly

Příklad 1A
Jaký je vztah mezi úhly AXY a YXB?
Všechny části, které vypadají přímé, jsou přímé.
Vyber 1 odpověď:

Chceš si zkusit více podobných příkladů? Podívej se na toto cvičení.

Soubor cvičení 2: Urči chybějící velikost úhlu

Příklad 2A
Pokud AOC je pravý úhel a velikost AOB=79, jaká je velikost BOC?
Poznámka: úhly nemusí být vždy nakreslené ve správném měřítku.
  • Odpověď má být
  • celé číslo, například 6
  • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
  • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
  • smíšené číslo, například 1 3/4
  • desetinné číslo, například 0,75
  • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi

Chceš zkusit více podobných příkladů? Vyzkoušej toto cvičení.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.