Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Opakování typů úhlů

Zopakuj si následující typy úhlů: ostrý, pravý, tupý a přímý. Rozpoznej a zakresli tyto typy úhlů v praxi.

Přehled velikostí úhlů

Typ úhluVelikost úhlu (ve stupních)
OstrýMezi 0 a 90
PravýPřesně 90
TupýMezi 90 a 180
PřímýPřesně 180

Pravé úhly

Pravý úhel má velikost 90. Pravý úhel je tvar dokonalého rohu - jako roh obdélníku nebo listu papíru. Příklad pravého úhlu můžeš vidět na obrázku dole. V českém prostředí se tradičně značí obloučkem místo amerického čtverečku.

Přímé úhly

Přímý úhel má velikost 180. Přímý úhel vypadá jako rovná přímka. Příklad přímého úhlu můžeš vidět na obrázku dole.

Ostré úhly

Ostrý úhel má velikost menší než 90. Příklad ostrého úhlu můžeš vidět na obrázku dole.
Pokud srovnáme ostrý úhel s pravým úhlem, můžeme vidět, že ostrý úhel je menší než 90.

Tupé úhly

Tupý úhel má velikost větší než 90, ale menší než 180. Příklad tupého úhlu můžeš vidět na obrázku.
Pokud srovnáme tupý úhel s pravým úhlem, můžeme vidět, že je větší než 90.
Pokud srovnáme tupý úhel s přímým úhlem, můžeme vidět, že je menší než 180.
Chceš se dozvědět více o typech úhlů? Podívej se na toto video.

Příklady 1: Určení úhlů

Příklad 1A
Je následující úhel ostrý, pravý, tupý nebo přímý?
Vyber 1 odpověď:

Chceš si zkusit více podobných příkladů? Podívej se na toto cvičení.

Příklady 2: Úhly v diagramech a obrázcích

Příklad 2A
Jaký je typ úhlu, který je na obrázku níže zvýrazněn zeleně?
Vyber 1 odpověď:

Chceš si zkusit více podobných příkladů? Podívej se na toto cvičení.

Příklady 3: Kreslení typů uhlů

Příklad 3A
Přetáhni vrchol úhlu a umísti ho na bod A.
Přetáhni další bod úhlu tak, aby jedna z polopřímek procházela bodem B.
Přetáhni druhou část úhlu na neoznačený černý bod a vytvoř přímý úhel.
Oblouk u vrcholu úhlu značí místo, kde se úhel měří.

Chceš si zkusit více podobných příkladů? Podívej se na toto cvičení.

Chceš se zapojit do diskuze?

Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.