If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Shrnutí osové souměrnosti

Zopakování, co jsme se v této části naučili o osové souměrnosti, a procvičování.

Co je to osová souměrnost?

Osová souměrnost je typ geometrického zobrazení, které vezme každý z bodů útvaru a zobrazí ho podle nějaké zadané osy.
Osová souměrnost zobrazuje ABC na modrý trojúhelník přes zlatou osu souměrnosti.
Výsledkem je nový útvar zvaný obraz. Obraz je shodný s původním útvarem.
Chceš se dozvědět více o různých typech geometrického zobrazení? Podívej se na toto video.

Provádění osové souměrnosti

Osa souměrnosti je obvykle uvedena ve formě y=mx+b.
Každý bod původního útvaru má stejnou kolmou vzdálenost od od osy souměrnosti jako jeho vlastní bod obrazu.
Příklad:
Přenes úsečku PQ podle osy souměrnosti y=x.
Nejdříve musíme najít osu souměrnosti y=x. Směrnice je 1 a průsečík s osou y je 0.
Když se body, které tvoří úsečku PQ, zobrazí podle osy y=x, pohybují se ve směru kolmo k ose a zobrazí se ve stejné vzdálenosti na její opačné straně.
Všimni si, že v případě zobrazení podle osy y=x, se každý bod (a,b) zobrazí na bod obrazu (b,a).
Zobrazení podle osy y=x přenese PQ na modrou úsečku vyobrazenou níže.
Chceš se dozvědět více o osové souměrnosti? Podívej se na toto video.

Cvičení

Příklad 1
Použij nástroj "Osová souměrnost" k nalezení obrazu úsečky MN při zobrazení podle osy y=x+1.
Omlouváme se, tato část úlohy již není dostupná. 😅 Netřeba se bát, tato část není hodnocena. Pokračuj!

Chceš si vyzkoušet více takových příkladů? Podívej se na toto cvičení.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.