Hlavní obsah

Kapitola: Desetinná čísla

Zjisti, v čem se můžeš zlepšit v této lekci:
Zjisti, v čem se můžeš zlepšit v těchto lekcích:
Zjisti, v čem se můžeš zlepšit v této lekci:
Zjisti, v čem se můžeš zlepšit v této lekci:
Ověř si porozumění tématu Desetinná čísla v těchto 11 otázkách.

O této kapitole

Šesťáci se naučí, co to jsou desetinná čísla. Naučí se je znázornit na číselné ose, budou desetinná čísla porovnávat, sčítat, odčítat i násobit.