If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitola 4: Desetinná čísla

1 000 možných bodů mistrovství

O této kapitole

V kurzu matematika pro 5. třídu se páťáci naučí, co to jsou desetinná čísla. Naučí se je znázornit na číselné ose a popsat, co je desetinná čárka, řády za desetinou čárkou a jejich hodnoty, budou převádět na zlomky - desetiny a setiny.

Procvičuj

Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 800 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 1000 bodů mistrovství!