If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitola: Desetinná čísla

0

Dostupné body mistrovství

Cvičení

Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 1000 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 1000 bodů mistrovství!

O této kapitole

V kurzu matematika pro 5. třídu se páťáci naučí, co to jsou desetinná čísla. Naučí se je znázornit na číselné ose a popsat, co je desetinná čárka, řády za desetinou čárkou a jejich hodnoty, budou převádět na zlomky - desetiny a setiny.