Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Úvod do rovnoběžných a kolmých přímek

Co to jsou kolmé přímky, neboli kolmice? A co jsou rovnoběžné přímky, neboli rovnoběžky? Rovnoběžné přímky se nikdy neprotínají. Kolmé přímky se protínají pod úhlem 90 stupňů. Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Dnes se podíváme na dva pojmy, které jsou v geometrii dost důležité, které budeme často používat. A to jsou kolmice a rovnoběžky. Kolmice jsou vlastně přímky, které jsou na sebe kolmé a rovnoběžky jsou přímky, které jsou rovnoběžné. Hned si to vysvětlíme. Takže kolmice jsou dvě přímky, které se protínají a svírají mezi sebou pravý úhel. Vypadají nějak takto, takže jsou to dvě přímky, které se protínají a svírají pravý úhel. Tedy tady musí být 90 stupňů. A když má jeden úhel 90 stupňů, i všechny ostatní potom mají 90 stupňů. Jenom dodám, že většinou se u nás pravý úhel značí takto obloučkem s tečkou, ale někdy se můžete setkat i s tím, že pravý úhel značíme takovou pravoúhle lomenou čarou. To jsou kolmice. Pak máme rovnoběžky. To jsou dvě přímky, které se v dvourozměrném prostoru, například jako je tato obrazovka nebo papír, nikdy neprotnou. Tady takto ubíhají někam do nekonečna, ale nikde se nikdy neprotnou. Je to jakoby jedna byla posunutou verzí té druhé. To jsou rovnoběžky. A vás už možná napadlo: a to jsou jenom pouhé dvě možnosti? Nemáme ještě jiné? Ano, máme ještě jednu možnost, když máme přímky, které se sice protínají, ale rozhodně se neprotínají v pravém úhlu, jako jsou tyto dvě dole, pak takovým přímkám říkáme různoběžky. Takže kolmice, o kterých jsme mluvili na začátku, jsou vlastně speciálním případem různoběžek.