If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah
Aktuální čas:0:00Celková doba trvání:5:57

Transkript

Učení se s Khan Academy V Khan Academy se snažíme vytvořit personalizovaný obsah založený na učení se k úplnému zvládnutí, který rozvíjí nastavení mysli. A s tím souvisí tři aspekty, na kterých zakládáme naši unikátnost. Prvním aspektem je náš obsah, který poskytujeme zcela zdarma, učitelům i studentům. Druhým aspektem je uzpůsobení obsahu dle specifických vzdělávacích plánů pro jednotlivé země. Čili v Brazílii uzpůsobujeme obsah k BNCC (brazilské vzdělávací plány), v Americe ke common core (americké vzdělávací plány). A třetím aspektem je to, že Khan Academy je technologií, která nechce nahradit papír a tužku, a není tak příliš výraznou změnou, která by vedla k přetížení a ke kompletní změně výuky ve třídách. Ale je takovou střední cestou, jak nabídnout inovaci a změnu, aniž bychom pro učitele bořili vše, na co byli doposud zvyklí. Jak rozumět učení k mistrovství a personalizované výuce Pro nás v Khan Academy je učení k mistrovství vcelku jednoduchý koncept. Myslíme si, že motivace a rozhodnutí ve třídách by měla být založena na tom, co již studenti zvládají konzistentně. Ve spoustě případech se rozhoduje při testech, často až při závěrečných testech na konci školního roku, ale my si myslíme, že by to měl být proces, který se děje průběžně celý rok, který vede ke konci roku. Na to se nedá odpovědět, že ano nebo ne, jestli je vaše výuka plně založená na mistrovství, nebo naopak vůbec. Ve výuce je celá řada parametrů, které lze změnit, aby vaše výuka byla více založena na učení k mistrovství. Co se týče personalizace výuky, tam je důležitých několik věcí. Zaprvé, existuje správná úroveň obsahu pro studenty. Ale nemusí být stejná pro všechny studenty v dané třídě. My můžeme s přizpůsobením obsahu pomoci, ale nakonec bude vždy učitel nejefektivněji personalizovat obsah na Khan Academy pro jednotlivé studenty. Zadruhé, každý se má učit svým tempem. Takže pokud budu potřebovat více procvičit danou látku, mám více procvičování k dispozici. Mám k dispozici dokonce "prakticky nekonečno" procvičování. Pokud procvičování student nezvládá, může to zkoušet znovu a znovu, bez problému. Co se týče nastavení mysli, které doufáme, že bychom získali my jako učitelé, i by ho získali studenti, tak je to nastavení mysli, kdy student věří svým schopnostem a ví jak se naučit a porozumět i obtížné látce. My se toto nastavení mysli snažíme různými způsoby podpořit na naší platformě. Prvně se snažíme odstranit jakékoli bariéry k učení. Takže náš obsah je dostupný komukoli a kdykoliv, a pak je tu podpora studentům, pokud si nevědí rady. Takže nemůže existovat žádná výmluva k tomu začít se učit a zároveň pokračovat, i když si nevím rady. Je to jen na daném studentovi. Na platformě máme nastavené procesy, které studentům pomohou, pokud neví, jak dál. Takže pokud se student učí a neví, jak na to, což je naprosto v pořádku, je to normální a stává se to každému, tak pod procvičováním se objeví "Nevíš jak dál?" "Využij nápovědu." Taková nápověda může být různá, buď je to skutečně nápověda, nebo vám poradíme se podívat na video, nebo se zeptáte svého učitele. Postupně se studenti naučí, kdy je správný čas využít některou z těchto nápověd. Zatřetí, studenty motivujeme skrz prvky na platformě, ať už zrovna odpovídají špatně či správně. Tím v nich podporujeme myšlenku, že důležitá je snaha. Převzetí odpovědnosti za učení Převzetí odpovědnosti za své vlastní učení je nyní velmi oblíbeným tématem ve vzdělávání a možná je chybou přejít od žádné odpovědnosti k odpovědnosti úplné. Mělo by spíše jít o postupný přechod. Na Khan Academy můžeme o minimu odpovědnosti za své učení mluvit třeba při otázkách jako: Jak jsem na tom pro splnění mých zadání? V jakém pořádí na zadaných úkolech budu pracovat? Jak zjistím, že si musím říct o pomoc? Ale když studenti projeví víc vyzrálosti, mohou převzít více odpovědnosti za svůj proces učení a taky za významnější rozhodnutí. Například: Jaký je můj cíl pro tento týden, nebo tento měsíc, nebo tento školní rok? Co je pro mě důležité? A až budu mít toto hotovo, co dalšího bych chtěl/a prozkoumat, třeba nad rámec vyžadovaného? A nyní k procesu učení se na Khan Academy. Zkušenosti studentů mohou být velmi rozdílné, já mám na paměti zkušenost jednoho konkrétního studenta. Jeho jméno je Damien, je mu 11 let a je z jižní Kalifornie, z Los Angeles, ale myslím, že jeho zkušenost může být zkušeností studentů ze Sao Paola, nebo studentů odkudkoli ze světa. V jeho zkušenosti bylo několik důležitých momentů, které pro mě byly dobrým příkladem ideální zkušenosti s učením na Khan Academy. První věcí bylo, že jeho učitel mu stanovil jasný cíl pro daný rok. A pokaždé, když se přihlásil do svého účtu, tak jako první uviděl, jak pokročil v tomto velkém cíli. Ale zároveň současně s tímto cílem, při svém každodenním procvičování měl k dispozici dobrou podporu, jak výkladové materiály, tedy videa a články, tak i procvičovací materiály, tedy cvičení, výzvy a souhrnné testy. Ale nejen toto, měl také k dispozici svou paní učitelku pro konzultace, pokud by mu výkladové materiály nestačily. Tedy byla to jakási kombinace jeho paní učitelky, paní Choo, která velmi dobře ovládala Khan Academy, ale také Damiena, který měl svobodu, možnost výběru a odpovědnost se učit svým vlastním tempem. Měl svobodu si vybrat, na čem každý den bude pracovat. Takže to bylo o té rovnováze mezi paní učitelkou, která Damiena naváděla ke správné látce, a mezi svobodou a odpovědností za vlastní učení. Takže je to o větším cíli a detailní podpoře, dále o učiteli jako odborníkovi a o studentovi, který má svobodu. A to si myslím, že je na učení na Khan Academy jedinečné.