If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Strategie pro používání Khan Academy se studenty

Khan Academy pro vyučující

Příprava na výuku

Použití Khan Academy ve výuce nevylučuje použití dalších pomůcek, které běžně v třídě používáte - naopak to silně doporučujeme. S pomocí učitelů, kteří Khan Academy ve výuce často používají, jsme sestavili následující inspiraci pro použití pomůcek současně s Khan Academy.
Sluchátka pro studenty
V rámci postupování k cílům mistrovství na Khan Academy může být pro studenty užitečné si pustit videa, která jim pomohou v porozumění dané látce. V třídě plné studentů může pak být poměrně hlučno. Pokud studenti použijí sluchátka, budou se lépe soustředit. Pokud není možné použít sluchátka, dobrou alternativou může být spuštění videa bez zvuku a čtení titulků jako náhrady za zvuk. Zobrazení titulků je možné pomocí tlačítka CC v pravém dolním rohu. (Poznámka: Titulky českých videí nemusí být vždy pro dané video dostupné.)
Tabulky na psaní
Na Khan Academy je k dispozici nástroj pro psaní elektronických poznámek (např. při výpočtu příkladu). Někteří studenti však mohou preferovat psaní poznámek či výpočtů na papír nebo na poznámkovou bílou tabulku. Učitelům se tak osvědčilo použití bílé tabulky s fixou a houbou na mazání. Tip od učitelů: Lze například pořídit různě barevné ponožky, které mohou studenti používat jako gumu a současně jako obal na svou fixu a mazací houbu. Pokud nemáte k dispozici tabulky, tužky a papíry jsou dobrou alternativou.
Prostor pro spolupráci studentů
I když plní každý student často unikátní otázky v rámci určitého cíle, je stále dobré myslet nad rozesazením studentů ve třídě. Pokud studenti plní úkoly vedle sebe, mohou se vzájemně podporovat, když si zrovna neví rady. Studenti se tak naučí svým spolužákům látku vysvětlit, a tím se i sami v dané látce zlepší.
Zprávy o pokroku
Khan Academy může pomoci ve sledování vlastní dovedností a pokroku v kurzu. Přesto mohou být cíle na úrovni kurzu až příliš velkým soustem. Učitelé doporučují stanovení menších průběžných cílů a sledování jejich plnění. (Více informací o stanovování cílů a sledování pokroku se můžete dozvědět například v tomto článku.) Pokroky studentů můžete monitorovat například pomocí zprávy o pokroku (například takové, kterou vidíte níže), kterou budou studenti vyplňovat, aby si více uvědomili vlastní pokrok a motivoval je tento pokrok k další práci.

Práce ve třídě

Učitelé mohou pro práci ve třídě s Khan Academy použít různé strategie. Níže uvádíme doporučení od učitelů, kteří běžně Khan Academy používají.
Práce s celou třídou
Dobrým začátkem může být práce celé třídy na stejném tématu. Začněte tím, že zadáte studentům stejný cíl mistrovství a dáte jim čas (např. alespoň 45 minut týdně), aby mohli na tomto cíli pracovat (více o stanovení cílů se můžete dozvědět zde). Zajímavou strategií může být zadání shodných otázek ve cvičeních všem studentům. Po tomto zadání může následovat společná diskuze, kde budou probrány časté chyby.
Práce v menších skupinkách
Když se naučíte Khan Academy lépe ovládat, můžete rozdělit studenty ve třídě do menších skupin, ve kterých bude práce lépe odpovídat konkrétním potřebám. Pomoci vám může přehled dovedností (viz níže), pomocí kterého můžete identifikovat silné i slabé stránky jednotlivých studentů. Jednotlivým skupinám studentů můžete zadat určité dovednosti. Studenti mohou na těchto dovednostech pracovat individuálně nebo právě v této skupině. V rámci skupinové práce může být vhodné pracovat se skupinou, která má největší potíže se zvládnutím látky. Takový přístup dovoluje učiteli individuálně pomoci studentům, kteří to potřebují nejvíc, a zároveň individualizovat i látku pro ostatní studenty.
Práce po stanovištích
Tento přístup se hodí, pokud máte jen omezený počet mobilů, tabletů či počítačů. Pomocí přehledu dovedností můžete identifikovat silné i slabé stránky jednotlivých studentů a podle toho je rozdělit do menších skupinek. Můžete pak připravit jednotlivá stanoviště - např. aplikaci dovedností v reálných situacích, opakování dovedností, nebo diskuzi skupinky s učitelem. Khan Academy pak může být součástí pouze jednoho stanoviště - tím nemusí mít každý student k dispozici mobil, tablet či počítač.. Navrhněte aktivity tak, aby na každém stanovišti studenti strávili předem danou dobu a pak se přesunuli na další stanoviště.
Zadání domácích úkolů
Pokud víte, že studenti mají k dispozici mobily, tablety či počítače a mají doma také dobré internetové připojení, můžete zadat domácí úkol na Khan Academy. Pokud zadáte studentům cíl mistrovství a alespoň 45 minut procvičování týdně, brzy budete mít dobrý přehled o zvládání látky. Čas v hodině pak můžete využít na diskuzi častých chyb, zopakování určité látky nebo ocenění úspěchů. Pomocí Výsledků zadaných úkolů můžete zobrazit nejčastější špatně zodpovězené otázky a pomocí zpráv o pokroku (viz níže) můžete zobrazit pokrok v rámci kapitoly a v rámci kurzu celé třídy. Při zobrazení pokroku lze skrýt jména jednotlivých studentů, abyste mohli ocenit pokrok celé třídy a zároveň zachovat anonymitu.

Další tipy a triky

Většina učitelů má své tipy a osvědčené metody pro práci s pomůckami ve třídě. S Khan Academy to není jiné. Zde pro vás máme několik odpovědí na časté otázky.
Jak si mám osahat používání Khan Academy ve výuce?
Máme pro vás stejnou radu, jakou možná dáváte svým studentům - procvičováním a používáním. Zkušenost s platformou můžete získat například tím, že začnete studovat sami kurz, který vás samotné zajímá. Tak získáte zkušenosti s tím, jak Khan Academy mohou využívat vaši studenti. Pro studenty může být motivační, pokud jim jejich učitel ukáže, že sám pracuje na mistrovství v určité oblasti a že je svým způsobem také stále studentem.
Kolik zadání týdně mám studentům zadávat?
Tři až pět zadání týdně bývá pro většinu tříd ideální. Studenti by měli mít jasnou představu o způsobu a pravidelnosti zadávání úkolů a jejich datech splnění. Doporučujeme například, aby učitel zadal tří až pět zadání vždy v neděli večer a požadoval splnění všech zadání do pátečního odpoledne.
Jak bych měl/a studenty rozdělit do skupinek?
K rozdělení studentů do skupin dle jejich úrovně zvládnutí dané látky můžete použít zprávu o dovednostech. Studentům lze v rámci zadání zadat stejné otázky, aby si vzájemně mohli ve skupince pomáhat.
Co bych měl/a studentům poradit, pokud si nevědí rady?
Učitelé například mohou stanovit postup, který studentům pomůže v případě, kdy si s danou látkou neumí poradit. Může to být například postup "3 rady před konzultací s učitelem":
Rada 1: Podívej se na video - ke každému cvičení na Khan Academy existuje video, které může studentům pomoci s dovedností potřebnou pro splnění daného cvičení.
Rada 2: Zkus nápovědu - každá otázka ve cvičení má možnost zobrazení krokované nápovědy, která dovede studenty ke správné odpovědi. Pokud si student/ka zobrazí nápovědu, otázka bude označena jako nesprávně zodpovězena. Poslední krok nápovědy totiž prozrazuje správnou odpověď.
Rada 3: Poraď se se spolužákem - pro studenta/ku může být poučné poprosit o pomoc svého spolužáka. Pomoc spolužákovi může být také obohacující, protože se tím studenti utvrzují ve svých nabytých dovednostech.
Rada 4: Zeptej se učitele - Pokud mají studenti i po předchozích třech radách nějaké otázky či nejasnosti, je čas na individuální konzultaci s učitelem.
Jak můžu na Khan Academy spolupracovat s rodiči?
Komunikace je velmi důležitá. Proto rodičům řekněte o Khan Academy. Pro začátek vám může pomoci dopis rodičům (k dispozici je i v češtině).
Pro dobrou spolupráci může být vhodné zmínit Khan Academy na třídních schůzkách a poradit rodičům, jak mohou podpořit studenty při učení. Zároveň můžete rodičům vysvětlit, jak se mohou do procesu učení zapojit.
Můžete poradit rodičům, aby si založili vlastní rodičovský účet a mohli monitorovat pokrok svého dítěte. Se založením rodičovského účtu vám může poradit tento návod (prozatím bohužel pouze v angličtině).
Pro některé rodiče může být důležitý i fakt, že Khan Academy je dostupná ve více než 40 světových jazycích (více informací o jednotlivých jazykových verzí je k dispozici zde) (pouze v angličtině).

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.