If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Jak mohou sami studenti sledovat svůj pokrok

Jak mohou sami studenti sledovat svůj pokrok

Pomozte studentům sledovat jejich pokrok v učení

Pomocí různých nástrojů můžete umožnit svým studentům, aby převzali kontrolu nad svým učením a přitom vám tak ušetřili čas při kontrole splnění zadaných dovedností. Sledování pokroku studenty vám nejen ušetří čas, ale také umožňuje studentům vidět propojení mezi jejich úsilím a jejich pokrokem. Můžete s vašimi studenty využít například pracovního listu Má zadání a cíle, který pomůže jak studentům, tak vám sledovat pokrok v dovednostech, které procvičují. Do pracovního listu se vypňuje jak název zadání, tak i cíl úrovně mistrovství v daném zadání.
Příklad: Pracovní list Má zadání a cíle se zadáními z kurzu Funkcí
Pracovní listy vám jsou k dispozici ve formě Google dokument, který si můžete zkopírovat, uložit a přizpůsobit pro vámi zamýšlený účel, potřeby a cíle.

Jak začít s pracovními listy

Začněte diskuzí s celou třídou nebo jednotlivými žáky o jejich cílech učení.
  • Nastavte systém, aby vaši studenti věděli, kdy je čas vyplnit pracovní list.
  • Vytvořte složku (digitální nebo papírovou), kde budou studenti shromažďovat svoje pracovní listy a své pokroky.
  • Záměrně se setkávejte se studenty jednotlivě a diskutujte o jejich cílech a pokroku.
  • Ukažte studentům, kde najít data o svém pokroku na Khan Academy. Pokud si to potřebujete zopakovat, podívejte se na toto video o Khan Academy z pohledu studenta.

Pracovní list Má zadání a cíle | Verze 1

Doporučeno pro: studenty základních a středních škol
Popis: Tento pracovní list umožňuje studentům monitorovat jejich čas učení a pokrok směrem k cílům v rámci jednotlivých zadání na Khan Academy.

Pracovní list Má zadání a cíle | Verze 2

Doporučeno pro: studenty základních a středních škol
Popis: Kromě sledování času a pokroku v učení se v této verzi pracovního listu musí studenti zamyslet nad svým postupem v rámci splnění zadání - zda využili například nějaké nápovědy, nebo se zeptali svého spolužáka.
Pokud se postup, který studentům radíte, neshoduje s postupem uvedeným v pracovním listě, můžete samozřejmě pracovní list upravit před jeho sdílením se třídou.

Pracovní list Má zadání a cíle - mistrovský cíl kurzu

Doporučeno pro: všechny věkové kategorie
Popis: Pro studenty, kteří pracují na cíli mistrovství v kurzu, dovoluje tento pracovní list sledování pokroku na úrovni celého kurzu. V souladu se svým pokrokem v jednotlivých kapitolách mohou studenti vyplňovat jednotlivé řádky.
Než začnete, vysvětlete studentům, jaký je jejich cíl mistrovství v kurzu, jak budou pracovat na dosažení tohoto cíle, průběžných cílů a časového harmonogramu. Doporučujeme studentům nastavit si jako cíl zvládnutí 90 % kurzu.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.